Odrzucona, zraniona i zabita miłość...
Odrzucona, zraniona i zabita miłość...

Lectio divina
XXVII Niedziela zwykła
Ewangelia (Mt 21, 33-43)

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

 


LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».
Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

 


MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM

Opowieść o rolnikach i winnicy jest nawiązaniem do historii zbawienia. Opis troski właściciela o rozwój i owocowanie winnicy, jest obrazem Boga, który troszczy się o to, by zrealizować odwieczny plan, by powołać z miłości do życia człowieka i oddać w jego ręce świat – „winnicę”. Dzierżawcy wyrzucają z ogrodu Gospodarza i zabijają Go. Podobnie jak Jezus został wyrzucony poza miasto i tam został ukrzyżowany. Bezgraniczna miłość i zaufanie Boga do człowieka tylko pozornie przegrywa ze złem. Odrzucona, zraniona, a w końcu zabita miłość ostatecznie zwycięży zło i zmartwychwstanie. Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła. Pytam dziś siebie jak traktuje Jezusa i Jego miłość do mnie. Czy jest On kochany przeze mnie i zajmuje centralne miejsce w winnicy, która została mi zadana, czy też już dawno wyrzuciłem Go za jej mury, a sam swoim zachowaniem dewastuje i rozgrabiam dar, który został mi przez Niego podarowany…

 


ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM

Z Psalmu 80
Przeniosłeś winorośl z Egiptu *
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swoje latorośle.
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.
Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
Chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, †
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.

 


ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN

Zatroszczę się o winnicę, która została mi podarowana, postaram się Jezusa postawić w centrum mojego życia.

 


s.M. Dawida Sorokowska