Ojciec Święty jest obecny w Ukrainie...
Ojciec Święty jest obecny w Ukrainie...

W czwartek 10 marca 2022 r.papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski, który przybył do Ukrainy na prośbę papieża Franciszka, odwiedził parafię św. Michała Archanioła na Sichowie we Lwowie.

 

Kardynał modlił w kościele parafialnym, spotkał się z kapłanami i z siostrami opiekującymi się przesiedleńcami z terenów objętych aktywnymi działaniami wojennymi. Tego samego dnia odbyło się również spotkanie Gościa z Watykanu z samymi uchodźcami, którzy znaleźli tymczasowe schronienie w ochronce parafialnej, prowadzonej przez siostry naszego Zgromadzenia. Głównie to kobiety i dzieci, ale także osoby starsze. Wysłannik papieski przekazał słowa poparcia ojca świętego i zapewnił, że Ukraina nieustannie jest w sercu i modlitwach papieża.


Będąc w tych dniach w Ukrainie, wysłannik Papieża przekazał wszystkim:

 

Ojciec Święty jest obecny w Ukrainie, choć w tym momencie przebywa w Watykanie. On cierpi wraz z Wami, doświadcza tego wszystkiego wraz z Wami i modli się za Was. Obecność to pierwsze imię miłości. Dlatego papież Franciszek wysłał mnie jako znak jedności między Ukrainą a całym światem katolickim, światem wierzących. Nie jesteście sami! Papież przechodzi z wami tę drogę krzyżową, którą teraz podąża Ukraina. Błogosławi Was z całego serca, dzieli Wasz ból, bierze jego część, aby Wam trochę ułatwić. I jak tylko może, staje w obronie pokoju. Wiecie, że ojciec święty udał się do ambasady rosyjskiej zaraz po wybuchu wojny. Poszedł prosić o litość, o pokój. Zwykle głowa państwa wzywa do siebie ambasadora. Ale tym razem papież udał się osobiście do ambasady, w geście wielkiej pokory, prosząc o poratunek życia. A jeszcze papież jest bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy teraz okazują miłość narodowi ukraińskiemu. I ja dziękuję Polakom, którzy zabrali 1 200 000 ludzi do swoich domów, a nie do obozów dla uchodźców. Pismo Święte mówi: błogosławieni ci, którzy pomagają bliźnim. Przybyłem więc do krainy błogosławionych ludzi.

 

SIOSTRY SŁUŻEBNICZKI WE LWOWIE: "PODAJ RĘKĘ UKRAINIE">>>

 

Więcej:

Джерело: CREDO:https://credo.pro/pl/2022/03/314283