Opieka nad chorymi
Opieka nad chorymi

 

Wpatrzone w miłosiernego Chrystusa otaczamy opieką chorych i opuszczonych. Podejmujemy również pracę w zakładach, którą służą temu celowi.


Siostra pielęgniarka spełnia swoje samarytańskie posługi w myśl polecenia Założyciela: Chorym służcie z miłością, jak samemu Chrystusowi, ratując nie tylko ich ciała, ale i dusze.


Konstytucje 101, Dyrektorium 95

 

 

Warszawa-Wola. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. E. Bojanowskiego