Oto Ja jestem z wami
Oto Ja jestem z wami

Wniebowstąpienie Pańskie

Jezus doskonale wie, co dzieje się w sercach uczniów, wie o ich wątpliwościach i trudnościach...

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 28, 16 - 20


Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Zmartwychwstały Pan polecił uczniom udać się do Galilei. Właśnie tam chciał się z nimi spotkać. Zauważmy, że uczniowie posłusznie idą na miejsce spotkania i Jezus tam właśnie im się ukazuje. Są jednak wśród nich nadal tacy, którzy wątpią. Zobaczyli żywego Jezusa i wątpili. Nie raz już słyszałam jak ktoś mówił, że ludziom żyjącym za czasów Jezusa było łatwiej, bo Go widzieli, że gdyby dziś Jezus im się pokazał to by wierzyli. Jakże złudne jest takie myślenie. Apostołowie trzy lata towarzyszyli Jezusowi a po Jego zmartwychwstaniu, widząc Go wątpili. Pokazuje nam to, że wcale im nie było łatwiej, że nawet gdyby Jezus pokazał się nam dziś to nie znaczy, że uwierzylibyśmy, że nie mielibyśmy wątpliwości. Nie skupiajmy się na tym, że może jest nam trudno wierzyć, ale prośmy Pana o większą wiarę i starajmy się bardziej Go poznać w lekturze świętego tekstu Ewangelii. Jednak jeszcze bardziej zaskakująca wydaje się postawa Jezusa. Przecież On doskonale wie, co dzieje się w sercach uczniów, wie o ich wątpliwościach i trudnościach a jednak wcale się na nich nie skupia, ale powierza im ważne zadanie. Jezus darzy uczniów zaufaniem. Także mnie i ciebie obdarza zaufaniem i powierza nam bardzo konkretne zadanie do wykonania.  Pytajmy dziś siebie:
- Czego dziś Pan oczekuje ode mnie?
- Dlaczego w moim sercu rodzą się wątpliwości?
- Jak odpowiem Panu na Jego zaproszenie?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie Jezu każdego dnia umacniaj moją wiarę. Oddal ode mnie wszelkie zwątpienia. Dodaj sił, bym dobrze wypełnił to, do czego mnie powołujesz. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Z wielką pilnością wykonuj swoje obowiązki mając świadomość, że to sam Pan cię do nich zaprasza.

 

s.M. Damiana Szmidt