Oto jestem...
Oto jestem...

Z ufnością zanosimy do Boga modlitwy za nasze siostry, które już niebawem tzn. 7 i 8 sierpnia br. złożą swoje pierwsze i wieczyste śluby.

 

 

Konsekracja zakonna sięga korzeniami sakramentu chrztu św. To właśnie odpowiedź na wezwanie Pana: „Pójdź za Mną” wyznacza swoisty „rytm Boga” w osobie powołanej, która podejmuje życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie według charyzmatu danego instytutu.

 

Związek rad ewangelicznych z Sakramentami Chrztu, Bierzmowania oraz Kapłaństwa pomaga ukazać, jak kluczowe znaczenie ma życie zakonne dla wzrostu świętości Kościoła. Pragnę więc zakończyć zapraszając do modlitwy — usilnej modlitwy by Pan udzielał coraz obficiej daru życia konsekrowanego Kościołowi, który ma być „święty” zgodnie z Jego zamysłem i ustanowieniem. (Katecheza środowa Jana Pawła II z dn. 26.10.1994)

 

Każda historia powołania jest niepowtarzalna i jedyna. Jest to szczególne doświadczenie obecności Boga Żywego, który wzywa! Bez wątpienia trzeba potwierdzić, że Słowo Boże z mocą „dotyka” ludzkiego serca. Módlmy się żarliwie za siostry, aby zachowując wierność złożonym ślubom, zachowały nieprzemijające doświadczenie Bożego wezwania i prowadzenia.

 

 

      s.M. Elwira

"Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie,

abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi."

(Trzecia Modlitwa Eucharystyczna)


Odkrywam mocno, że Jezus wybiera nas dla siebie w wolności, nie chce z nas robić niewolników. Z miłością czeka na tych, których wybrał. Czeka, czy przyjmą Jego wybranie, czy na nie odpowiedzą. Wzrusza mnie tak wielka, pokorna, Miłość Boga, że pragnę odpowiedzieć: Uczyń mnie wiecznym darem dla Siebie. 

 

 

      s.M. Kordiana

"Dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne."

Rz 11, 29


Pan Bóg jest wierny! Jego miłość do mnie jest nieodwołalna - On się nie rozmyśli! Jego wierność sprawia, że mogę czuć się bezpiecznie oddając całe życie Jemu. Dla mnie natomiast jest to wezwanie do pytania siebie o moją miłość do Niego, o to czy ja także na tą łaskę odpowiadam z całą hojnością serca. Każdego dnia na nowo chcę mówić Mu „Tak, ja Ciebie też kocham!" 

 

 

 

     s.M. Kamila

"Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych,

aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas."

(2Kor 4, 7)

 

To Słowo przypomina mi, że powołanie, które otrzymałam jest wielkim skarbem, przechowywanym w naczyniach glinianych, czyli takich, które mogą się łatwo stłuc. Dlatego tak ważne jest zaufanie Bogu i niepoleganie tylko na własnych siłach, ale na Jego przeogromnej mocy, która sprawia, że mogę robić rzeczy niemożliwe. Chwała Bogu za Jego wielką Miłość i za wszystkie cuda, które sprawia w moim życiu. Chciałabym tą Miłość zanieść wszystkim, do których zostanę posłana.

 

 

      s.M. Ignacja

"Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy która Go szuka."

Lm 3, 25 

 

Bóg jest dla nas nieskończenie dobry i objawia nam to każdego dnia, bez względu na to, co dzieje się w nas i wokół nas. Te słowa są dla mnie wezwaniem, aby ukazywać Jego dobroć wszędzie tam, gdzie mnie posyła. 

 

 

 

 

Również 7 sierpnia br. swoje pierwsze śluby złoży siostra Julia, która kończy drugi rok nowicjatu.