Oto moja matka i moi bracia.
Oto moja matka i moi bracia.

X Niedziela zwykła


Pierwsze czytanie: Rdz 3, 9-15
Drugie czytanie: 2 Kor 4, 13-5,1

Ewangelia: Mk 3, 20-35

SZATAN POKONANY

 

Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i [którzy] są braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

 

 

1. Oczami wyobraźni zobaczę Jezusa zaangażowanego w wypełnianie misji, którą zlecił Mu Ojciec. Poświęca na to każdą chwilę - tak, że nawet na posiłek nie ma czasu. To jest Jego pasja i sens życia na ziemi. Dobrze rozumie cel swojego pobytu na ziemi - objawić ludziom miłość Ojca. Temu celowi poświęca swój czas i wszystkie siły Nic i nikt nie jest Go w stanie od tego oderwać. Są takie sprawy w życiu chrześcijańskim, które wymagają, aby poświęcić się dla nich całkowicie. Są takie wartości, dla których realizacji należy oddać wszystko co się posiada. Są rzeczy w ludzkim życiu nie cierpiące zwłoki i nie pozwalające, by odłożyć je na później. Co dla mnie jest tak ważne, że poświęcam na to całe swoje życie?

 

2. Jezus mówi uczonym w Piśmie, że żadne królestwo wewnętrznie skłócone nie może isę ostać. On sam jest dla nas wzorem życia wewnętrznie uporządkowanego i spójnego. Jeżeli człowiek jest wewnętrznie nieuporządkowany to odczuwa jedynie chaos i zamęt. Brakuje mu pokoju. Tylko człowiek wewnętrznie spójny (czyli gdy jego słowa, myśli i czyny pokrywają się ze sobą) nie rozbije się, ostoi się pośród różnych trudności. Człowiek spójny, czyli żyjący zgodnie z własnym sumieniem jest prawdziwie szczęśliwy. W jakim obszarze mojego życia dostrzegam jakąś niespójność?

 

3. Jezus odkrywa dziś przed nami prawdę, kim są Jego najbliźsi. To ludzie żyjący zgodnie z Jego Ewangelią. Żyć Słowem Bożym to doświadczać Bożej obecności i bliskości. Żyć Słowem Bożym to wypełniać wolę Ojca. Życie w posłuszeństwie Bogu przybliża nas i upodabnia do Jezusa.

 

Jezu, dziękuję Ci, że mogę należeć do Twojej rodziny. Dziękuję, że objawiasz mi swoją wolę w Twoim Slowie. Pomóż mi wiernie realizować to Słowo w mojej codzienności!

 

s.M. Serafia Szymik