Otworzyć serce na cud!
Otworzyć serce na cud!

XIV Niedziela Zwykła

Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 6, 1-6

 


Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


Mieszkańcy Nazaretu są przekonani o tym, że doskonale znają Jezusa. Przecież tyle lat z nimi mieszkał. Znają Jego rodzinę. I chyba już wszystko o Nim wiedzą. Czyż mógłby ich czymś zaskoczyć? Oczywiście, że by mógł, gdyby tylko Mu na to pozwolili. Gdyby nie zamknęli serc w swym błędnym przekonaniu, że znają Tego, który przyszedł. Mieszkańcy rodzinnego miasta Jezusa zatrzymali się na tym, co zewnętrzne i w ten sposób nie potrafili otworzyć się na dar łaski z nieba. Nie rozpoznali w Jezusie oczekiwanego Mesjasza. Wobec takiej sytuacji Jezus nie mógł dokonać tam cudów. Zabrakło wiary. Czasem podobnie dzieje się w naszym życiu. Kwestionujemy Bożą moc, gdy nasza logika podpowiada coś innego. Gdy wydaje nam się, że wiemy lepiej, że znamy rozwiązanie wówczas zamykamy Bogu drogę do dokonania cudu. Zamykamy dostęp Bożej łasce do naszego życia.  Pytajmy siebie:
- Dlaczego czasem wydaje mi się, że to ja wiem najlepiej?
- Kiedy zamykam swe serce na działanie Bożej łaski?
- Czy czasem nie jestem zbyt pewny tego, że znam już Jezusa i niczym nie może mnie On zaskoczyć?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Panie, otwórz moje serce na Twoją nowość, na powiew Twojego Ducha. Amen
 

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Pozwól Jezusowi działać w swoim życiu tak, jak On tego chce. Nie zamykaj dostępu Bożej łasce

 

 

s.M. Damiana Szmidt