Patriotycznie i Edmundowo w Rydułtowach
Patriotycznie i Edmundowo w Rydułtowach

Listopad 2018 roku to miesiąc pełen wydarzeń. Wszystkie one nas angażują i łączą. Stając pod narodową flagą ze śpiewem: Jeszcze Polska nie zginęła kształtuje się w młodym pokoleniu świadomość tożsamości narodowej jak również wspólnotowość, której na imię Polska. Ten element wychowawczo-edukacyjny jest kontynuacją myśl naszego Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

9 listopada
W naszym Przedszkolu im. Edmunda Bojanowskiego odbyła się akademia z okazji 100 lat Niepodległości Polski. Wzięły w niej udział: dzieci, a także siostry i personel pracujący w przedszkolu. Dzieci, odświętnie ubrane, z kotylionami i krawatami w barwach flagi narodowej, przygotowały program artystycznym ubogacony w wiersze, piosenki i taniec Trojaka w strojach śląskich. Siostra Dyrektor przedszkola, s.M. Cypriana Przegędza skierowała do wszystkich zebranych okolicznościową przemowę.

 

 

Wzruszający był moment odśpiewania hymnu narodowego przez wszystkich zebranych. Każde dziecko otrzymało również książkę z kolorowanki o tematyce związanej z okresem odzyskiwania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dzieci udały się również na cmentarz parafialny, by pomodlić się za żołnierzy, którzy oddali swoje życie w obronie kraju.

 

13 listopada
W przeddzień rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego w przedszkolu rydułtowskim przeżywaliśmy wielkie święto. W ciągu całego dnia panowała uroczysta atmosfera, a zwieńczeniem całego dnia była Msza św., z prośbą o kanonizację O. Założyciela oraz w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, dzieci z ochronki i ich rodzin. Mszę św. odprawiał ks. Michał Kuś, a oprawę liturgiczną przygotował siostry wraz z dziećmi i ich rodzicami. Po Mszy św. wszyscy udali się do sali  parafialnej, gdzie dzieci przedstawiły rodzicom patriotyczny program artystyczny prezentowany wcześniej w przedszkolu z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

 

Na koniec uroczystości zostały wręczone nagrody  dzieciom i ich rodzicom, którzy wzięli udział w konkursie Bohater naszej Ojczyzny.

 

14 listopada
Przeżywaliśmy urodziny bł. Edmunda Bojanowskiego.  W tym dniu odbyło się spotkanie z  Patronem naszego przedszkola w Rydułtowach. Spotkanie z zacnym Solenizantem poprzedziły modlitwy. W czasie spotkania dzieci mogły porozmawiać z Ojcem Edmundem , co wywołało pojawienie się wielu wypieków na twarzyczkach naszych Bożych Skarbów. Ten „Serdecznie Dobry Człowiek” obdarował  zgromadzone dzieci i siostry świeżymi bułeczkami. Nie zabrakło również  ucałowania relikwii i  modlitwy do bł. E. Bojanowskiego w kaplicy sióstr.

 

 

Ochronkowe żarciki

To spotkanie z bł. Edmundem zrodziło kilka spontanicznych żarcików:

1. Siostra: Dziś urodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, co będzie w przedszkolu?
Dziecko: Imprezka!
Siostra: A jak jest imprezka to co wtedy się dzieje?
Dziecko: Szaleństwo!

2.D: Siostro to nie jest prawdziwy Edmund!
S: Dlaczego?
D: Bo to jest piekarz…
S: Dlaczego tak myślisz?
D: Bo przyniósł nam bułki…

 

3. Dziecko w rozmowie w domu: Mamooooo.... Edmund Bojanowski był dzisiaj u nas w przedszkolu!!! I wiesz co.... To wcale nie była przebrana Pani Ania!

 

s.M. Salutaria wraz ze wspólnotą z Rydułtów