Perła za cenę wyrzeczenia
Perła za cenę wyrzeczenia

XVII Niedziela Zwykła
„Sprzedał wszystko, co miał, i kupił”

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 13, 24-43


Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją». «Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Posiadamy wiele cennych dla nas rzeczy, niekiedy jesteśmy do nich mocno przywiązani, dbamy o nie, ukrywamy przed innymi, stanowią dla nas niezwykłą wartość. Jednak czy równocześnie potrafimy zadbać o sprawy Boże, czy potrafimy strzec daru wiary, czy w ogóle jest ona dla nas skarbem, jest perłą, która w czasach, gdy Jezus opowiadał tę przypowieść, była najcenniejszym klejnotem. Dar wiary, przewyższa wszelką cenę, jest to dar bezcenny. Dalej czy w swoim życiu potrafię oddzielić dobro od zła, to co jest złe w moim życiu, sposobie postępowania odrzucić, czy potrafię zbierać dobro. Czym się karmię codziennie grzechem czy pokarmem Słowa i Eucharystii, to porównanie do ryb tych dobrych i złych, które zostały zagarnięte do sieci. W sieciach mojego życia, może być wiele pokładów dobra, ale również wkrada się to co złe, słabe i grzeszne, trzeba umieć to dostrzec i odpowiednio oddzielić, odciąć.
Wiara jest taką przestrzenią, która posiada w sobie głębię i bogactwo tradycji, modlitewnych praktyk, form modlitwy i duchowości, mam swoje doświadczenie wiary, czy z tego skarbca potrafię wydobywać rzeczy nowe i stare, tzn. czy jestem otwarty na nowość Ducha Św. a jednocześnie nie jestem zamknięty w starych schematach, przywiązany do rytualnych praktyk, które celebruje bez zastanowienia. Ojciec rodziny ma ważne zadanie dla przekazu wiary, ponieważ to w oparciu o niego kształtujemy nasz obraz Boga i naszą relację z Nim, czyli wiarę.
 
Pytajmy dziś siebie:

- Czy wiara stanowi w moim życiu jedną drogocenną perłę ?
- Czy potrafię skutecznie dostrzegać w swoim życiu to co dobre i złe?
- Czy dla innych potrafię byś ojcem w wierze, przewodnikiem, nauczycielem?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Dobry Boże dziękuję ci za dar wiary świętej. Pragnę by stanowiła ona w moim życiu drogocenną perłę, a jednocześnie kształtowała moje życiowe postawy. Niech wiara pomaga mi odróżniać dobro od zła i dodajcie siły do zapalania nią innych.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Będę żył tak, bo po spotkaniu ze mną, nikt nie mógł powiedzieć, że Boga nie ma.

 

s.M. Damiana Szmidt