Piękne zrządzenie Bożej Opatrzności
Piękne zrządzenie Bożej Opatrzności

TYDZIEŃ WYCHOWANIA

Tegoroczny Tydzień Wychowania zachęca nas dorosłych - rodziców, opiekunów, wychowawców, katechetow... - do tego, by po pierwsze: być tam, gdzie jest młody człowiek, by słuchać tego, czym on żyje, gdzie jest, co przeżywa i po drugie: by wskazywać mu prawdziwe wartości takie, jak miłość do drugiego człowieka i szacunek.

 

Cóż za piękne zrządzenie Bożej Opatrzności, że właśnie dziś, kiedy rozpoczynamy Tydzień Wychowania Kościół wyniósł do godności błogosławionych Rodzinę Ulmów, która dla każdego z nas jest przykładem umiłowania życia aż po gotowość oddania go z miłości do życia drugiego człowieka. To jest wartość, którą trzeba nam przekazywać młodemu pokoleniu w świecie, gdzie tak często brakuje szacunku dla drugiego człowieka, gdzie walczy się o prawo do aborcji i eutanazji, gdzie tak często ważniejsze jest to, co ja chcę, myślę, czuję uważam... a nie drugi człowiek i jego podstawowe prawa.

 

s.M. Damiana Szmidt