Plan formacyjny na rok 2022
Plan formacyjny na rok 2022

Do Przewodniczących i Sióstr Asystentek
Stowarzyszenia – „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 

Drodzy Bracia i Siostry w Rodzinie Bł. Edmunda


Z łaski Bożej rozpoczęliśmy nowy rok 2022. W tym roku pragniemy kontynuować nasze rozważania katechetyczne w łączności z całym Kościołem w Polsce pod hasłem: „ EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”. Podejmujemy cykl katechez, których celem jest zainspirować w nas „życie na sposób dnia Pańskiego czyli prowadzić Eucharystyczny styl życia”. Chcemy więc nadal zgłębiać Tajemnicę Eucharystii, która jednoczy nas z Bogiem, naśladując przykład naszego bł. patrona Edmunda Bojanowskiego, który był wiernym czcicielem Eucharystii. Eucharystia była dla niego spotkaniem, centralnym wydarzeniem dnia, cudem. Dziś bł. Edmund może nas zachęcać do wdzięczności za dar Eucharystii. Trzeba nam uczyć się od bł. Edmunda miłości i wierności względem Eucharystii.

 


Z całym Kościołem wzywamy pomocy Ducha Świętego w intencji synodu biskupów aby swoim tchnieniem towarzyszył wszystkim obradom. Synod rozpoczął się 10 października 2021 roku i będzie trwał do października 2023 roku. W czasie synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób razem duchowni i świeccy budujemy wspólnotę Kościoła i jak wspólnie szukamy woli Bożej, by ją realizować w codzienności.

 


Pomimo trudnego dla nas wszystkich czasu niekończącej się pandemii, podejmujemy pewne inicjatywy z nadzieją na ich realizację.

 


I. CZUWANIE NOCNE NA JASNEJ GÓRZE


Odbędzie się z piątku na sobotę, tj. z 18 na 19 marca 2022 r.

Rozpoczęcie Apelem Jasnogórskim – godzina 21.00

Na szczególną uwagę zasługuje nasze nocne, modlitewne czuwanie na Jasnej Górze. Tam u stóp Matki Bożej Królowej Polski i naszej Matki pragniemy wypraszać łaskę rychłej kanonizacji dla bł. Edmunda, prosić o nowe, gorliwe powołania dla Zgromadzenia, o rozwój duchowy i liczebny Stowarzyszenia, o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie oraz w naszych prywatnych intencjach, w intencjach naszych rodzin.
W czasie czuwania nocnego na Jasnej Górze uroczystą Eucharystię odprawi i konferencję wygłosi Ks. dr Robert Ogrodnik
Ze względu na istniejące obostrzenia w późniejszym czasie podam możliwości uczestniczenia w czuwaniu oraz program.

 

II. ZJAZD FORMACYJNY SIÓSTR ASYSTENTEK


Odbędzie się w dniach 01-03 kwietnia 2022 r.we Wrocławiu.
Rozpoczęcie w piątek o godz.18.00, zakończenie w niedzielę obiadem. Obecność obowiązkowa.

 

 

III. ZJAZD FORMACYJNY PRZEWODNICZĄCYCH WSPÓLNOT


Odbędzie się, termin i miejsce będzie podane w późniejszym czasie.
Rozpoczęcie-w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę obiadem. Obecność obowiązkowa.

 

 

IV. UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW


* w czerwcu 2022 r.- w Warszawie
* 13 czerwca 2022 r.- w Panewnikach
* 19 czerwca 2022 r.- w Leśnicy

Uroczystość przyjęcia odbędzie się w domach prowincjalnych Zgromadzenia i poprzedzona będzie dniem skupienia dla kandydatów. Ufamy, że i w tym roku uda się nam to zrealizować, aby przyjąć nowe i liczne osoby, pełne zapału i gotowości do coraz większego umiłowania Boga i bliźniego, podejmą decyzję przyłączenia się do Stowarzyszenia poprzez przyjęcie członkostwa. Nowe przyjęcia są także świadectwem rozwoju oraz aktualności tegoż dzieła i radością dla Zgromadzenia i Kościoła. Deklaracje nowych przyjęć proszę przysłać do. 15.05 br. do sióstr asystentek swojego regionu.

 

V. REKOLEKCJE


W bieżącym roku przewidziane są następujące terminy:


• Panewniki - 04-07.04. 2022 r.Ks. dr Robert Ogrodnik
• Leśnica - 17-19.06. 2022 r.Br. Piotr Kwiatek OFM Cap
• Częstochowa - 11-14.07. 2022 r.Ks. dr Robert Ogrodnik
• Kokoszyce - 15-18.08. 2022 r.Ks. Leszek Woźnica Cor
• Góra Św. Anny - 02-04.09. 2022 r.Br. Piotr Kwiatek OFM Cap
• Istebna - listopad 2022 r.Ks. kan. Tadeusz Pietrzyk
• Książnice W. - grudzień – 2022 r.Ks. prałat Tomasz Rusiecki
• Niepokalanów - termin w późniejszym czasie

Codzienne zmaganie się z wielorakimi trudnościami wymaga od nas gorliwości w życiu duchowym. Sprzyja temu praktyka ćwiczeń rekolekcyjnych, które zwykle prowadzą do nawrócenia serca i wzmocnienia duchowego. Bracia i Siostry, już dziś zachęcam Was czynić wszystko, by podarować sobie taki czas dla ducha i skorzystać z łaski rekolekcji świętych.

 

Zgłoszenia do Panewnik, Częstochowy i Kokoszyc proszę kierować na adres:

e-mail: mgrodzienska@interia.pl lub kom. 502 471 823

 

Zgłoszenia do Leśnicy i na Górę Św. Anny proszę kierować na adres:
e-mail: rodzinaedmunda@gmail.com lud kom. 668 106 780

 

Zgłoszenia do Niepokalanowa proszę kierować na adres:
e-mail: smeligia@gmail.com lub kom. 513 221 726

 

 


VI. WSPÓLNA MODLITWA

 

Modlitwa podejmowana wspólnie w Stowarzyszeniu służy nie tylko wzajemnemu zbudowaniu i pogłębieniu wiary indywidualnej, ale i wzmacnia jedność. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać o jej wartości i potrzebie. Ze względu na narastające prośby o modlitwę w różnych potrzebach chciejmy podjąć wspólnie modlitwę Nowenną do bł. Edmunda. Proponuję, aby rozpoczynać Nowennę od dnia 1. każdego miesiąca do 9. w następujących intencjach:


• w styczniu - w intencji naszej Ojczyzny o pokój i jedność
• w lutym - w intencji Stowarzyszenia
• w marcu - w intencji Zgromadzenia
• w kwietniu - w intencji o zaprzestanie epidemii koronawirusa
• w maju - w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
• w czerwcu - w intencji chorych, samotnych, potrzebujących pomocy
• we wrześniu - w intencji dzieci i młodzieży o religijne ich wychowanie
• w październiku - w intencji misji i o nowe powołania misyjne
• w listopadzie - w intencji zmarłych członków, zmarłych z naszych rodzin
• w grudniu - w intencji naszych rodzin o zgodę, pokój i miłość.

W czasie wakacyjnym modlimy się dowolnie.
Pragnę przypomnieć także, że w III piątek każdego miesiąca Koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarujemy w intencji chorych.

 

 

VII. SPOTKANIA U „ŹRÓDEŁ”


Proponuję, abyśmy wzięli udział w spotkaniach u „Źródeł”,

które odbywać się będą w Porębie. Terminy tych spotkań są następujące:

 

- dla regionu opolskiego - 12-14.11.2021 r.
                                    - 04–06.03.2022 r.

- dla regionu warszawskiego - 01–03.04.2022 r.

- dla regionu katowickiego - 18-20.02.2022 r.
                                       - 20-22.05.2022 r.

 

VIII. Zapraszam do licznego uczestnictwa w uroczystym zakończeniu Roku Jubileuszowego 150.

 

Rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, które odbędzie się w sobotę, dnia 25 czerwca 2022 r.w Częstochowie na Jasnej Górze. Bardzo proszę o zabranie z sobą sztandarów, proporczyków i innych oznak wspólnot Stowarzyszenia.
Zachęcam do zaopatrzenia się w szarfy biało-niebieskie (najlepiej do czerwca 2022 r.), które można zakupić za pośrednictwem linku umieszczonego na stronie Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w zakładce: Stowarzyszenie. Koszt kompletu sztandarowego wynosi ok. 120 zł.

 

IX . PIELGRZYMKA


Planujemy zrealizować wyjazd szlakiem bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Szczegółowe informacje podam w późniejszym terminie.Niech błogosławieństwo Boże będzie z Wami,

a łaska Jego święta niech Wam dopomaga.


Bł. Edmund Bojanowski

 


Zjednoczona w modlitwie serdecznie pozdrawiam
s.M. Patrycja Grodzieńska
/generalna asystentka Stowarzyszenia/

 

Woźniki, dnia 15 stycznia 2022 r.