Plan formacyjny na rok 2023
Plan formacyjny na rok 2023

Do Przewodniczących i Sióstr Asystentek
Stowarzyszenia – „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 

Drodzy Bracia i Siostry w Rodzinie Bł. Edmunda.

 


Z łaski Bożej rozpoczęliśmy nowy rok 2023. Przez najbliższe miesiące pragniemy kontynuować nasze rozważania katechetyczne w łączności z całym Kościołem w Polsce pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” – program duszpasterski 2022/2023. Realizacja tego programu rozpoczęła się w Kościele wraz z Adwentem, który otwiera nowy rok liturgiczny. Tym razem, w odróżnieniu od lat ubiegłych, program zaplanowano na jeden rok. Jest to związane z potrzebą uwzględnienia w nim aktualnej sytuacji Kościoła i wyrastających z niej wyzwań. Obecna sytuacja Kościoła uznawana jest powszechnie w gronie duchownych i wiernych świeckich za trudną, stąd konieczność podjęcia wysiłku ku odnowie Kościoła. Odpowiedzialna za opracowanie programu Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski uznała, że konieczne jest pobudzenie i umocnienie wiary w Kościół, tym bardziej, że ta wiara jest w dość głębokim kryzysie.

 

Bardzo często towarzyszy nam dziś pewne niedowierzanie. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza, przede wszystkim nie znamy treści wiary w Kościół. Wyznajemy tę wiarę co niedzielę w liturgii, a bardzo często nie wiemy do końca, co wyznajemy. Kiedy świat coraz bardziej nastaje na Kościół, tym bardziej trzeba nam znać istotę Kościoła, jego zadania, cele, sens. Dlatego potrzebujemy zgłębić prawdę o Kościele – tę prawdę, która jest nam przez samego Boga objawiona – tłumaczył bp Andrzej Czaja.

 

Chcemy więc zgłębiać Tajemnicę Kościoła, który prowadzi nas do spotkania z Bogiem, naśladując przykład naszego bł. patrona Edmunda Bojanowskiego, który był wiernym członkiem Kościoła. Dziś bł. Edmund może nas zachęcać do wdzięczności za dar, którym jest KOŚCIÓŁ. Trzeba nam uczyć się od bł. Edmunda miłości i wierności względem Kościoła Chrystusowego.

 

I. CZUWANIE NOCNE NA JASNEJ GÓRZE
 Z 17/18 marca (z piątku na sobotę) 2023 r.


Rozpoczęcie Apelem Jasnogórskim – godzina 21.00. Na szczególną uwagę zasługuje nasze nocne, modlitewne czuwanie na Jasnej Górze. Tam u stóp Matki Bożej Królowej Polski i naszej Matki pragniemy wypraszać łaskę rychłej kanonizacji dla bł. Edmunda, prosić o nowe, gorliwe powołania dla Zgromadzenia, o rozwój duchowy i liczebny Stowarzyszenia, o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie oraz w naszych prywatnych intencjach, w intencjach naszych rodzin. W czasie czuwania nocnego na Jasnej Górze uroczystą Eucharystię odprawi i konferencję wygłosi Ks. dr prałat Robert Ogrodnik.

 

II. ZJAZD FORMACYJNY SIÓSTR ASYSTENTEK


Odbędzie się w dniach 20-22 października 2023 r.w Domu Prowincjalnym w Leśnicy. Przewodniczył będzie - Ks. Jacek Niesyto Cor. Rozpoczęcie: w piątek o godz.18,00 – zakończenie w niedzielę obiadem. Obecność obowiązkowa.

 

 

III. ZJAZD FORMACYJNY PRZEWODNICZĄCYCH WSPÓLNOT

 

Odbędzie się w dniach 28 - 30 kwietnia br w Domu Prowincjalnym w Panewnikach. Przewodniczył będzie - Ks. dr prałat Robert Ogrodnik. Rozpoczęcie w piątek o godz. 18,00 - zakończenie w niedzielę obiadem. Obecność obowiązkowa.

 


IV. UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW


W czerwcu 2023 r.- w Siedlcach
13 czerwca 2023 r.- w Panewnikach
11 czerwca 2023 r.- w Leśnicy

 

Uroczystość przyjęcia odbędzie się w domach prowincjalnych Zgromadzenia i będzie poprzedzona dniem skupienia dla kandydatów. Ufamy, że i w tym roku uda się nam to zrealizować, aby licznie przyjąć nowe osoby, pełne zapału i gotowości do coraz większego umiłowania Boga i bliźniego. Nowe przyjęcia są także świadectwem rozwoju oraz aktualności tegoż dzieła i radością dla Zgromadzenia i Kościoła. Deklaracje nowych przyjęć proszę przysłać do. 15.05 br do sióstr asystentek swojego regionu.

 

V. REKOLEKCJE

 

W bieżącym roku przewidziane są następujące terminy:
• Bujaków - 09 - 11.05. 2023 r.Ks. prałat Tomasz Rusiecki
• Panewniki - 15 - 18.05. 2023 r.Ks. dr prałat Robert Ogrodnik
• Leśnica - 09 - 11.06. 2023 r.Br. Piotr Szaro OFM Cap
• Częstochowa - 25 - 28.07. 2023 r.Ks. Jarosław Zieliński CM
• Kokoszyce - 14 - 17.08. 2023 r.Ks. Jarosław Zieliński CM
• Leśnica - 01 - 03.09. 2023 r.Br. Piotr Szaro OFM Cap
• Istebna - listopad - 2023 r.Ks. kan. Tadeusz Pietrzyk
• Książnice W. - grudzień - 2023 r.Ks. prałat Tomasz Rusiecki

 

Codzienne zmaganie się z wielorakimi trudnościami wymaga od nas gorliwości w życiu duchowym. Sprzyja temu praktyka ćwiczeń rekolekcyjnych, które zwykle prowadzą do nawrócenia serca i wzmocnienia duchowego. Bracia i Siostry, już dziś zachęcam Was czynić wszystko, by podarować sobie taki czas dla ducha i skorzystać z łaski rekolekcji świętych. Zgłoszenia do Panewnik, Częstochowy i Kokoszyc proszę kierować na adres:

e-mail mgrodzienska@interia.pl lub kom. 502 471 823
Zgłoszenia do Leśnicy proszę kierować na adres:
e-mail rodzinaedmunda@gmail.com lud kom. 668 106 780

 

VI. WSPÓLNA MODLITWA


Modlitwa podejmowana wspólnie w Stowarzyszeniu służy nie tylko wzajemnemu zbudowaniu i pogłębieniu wiary indywidualnej, ale i wzmacnia jedność. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać o jej wartości i potrzebie. Ze względu na narastające prośby o modlitwę w różnych potrzebach chciejmy podjąć wspólnie modlitwę Nowenną do bł. Edmunda.

 

Proponuję, aby rozpoczynać Nowennę

od dnia 1 każdego miesiąca do 9 w następujących intencjach:


• w styczniu - w intencji naszej Ojczyzny o pokój i jedność
• w lutym - w intencji Stowarzyszenia
• w marcu - w intencji Zgromadzenia
• w kwietniu - w intencji pogubionych, uzależnionych
• w maju - w intencji nowych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych
• w czerwcu - w intencji chorych, samotnych, potrzebujących pomocy
• we wrześniu - w intencji dzieci i młodzieży o religijne ich wychowanie
• w październiku - w intencji misji i o nowe powołania misyjne
• w listopadzie - w intencji zmarłych członków, zmarłych z naszych rodzin
• w grudniu - w intencji naszych rodzin o zgodę, pokój i miłość.

 

W czasie wakacyjnym modlimy się dowolnie

Pragnę przypomnieć także, że w III piątek każdego miesiąca

Koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarujemy w intencji chorych.

 

 

VII. SPOTKANIA „U ŹRÓDŁA”


Proponuję, abyśmy wzięli udział w spotkaniach „U Źródła”, które odbywać się będą w Porębie. Terminy tych spotkań nie zależnie od regionu są następujące:


02 - 04.06. 2023 r.
16 - 18.06. 2023 r.
06 - 08.10. 2023 r.
17 - 19.11. 2023 r.

 

Zgłoszenia kierujemy na adres e-mail mgrodzienska@interia.pl lub kom. 502 471 823. W dalszym ciągu z całym Kościołem wzywamy pomocy Ducha Świętego w intencji synodu biskupów, aby swoim tchnieniem towarzyszył wszystkim obradom. Synod rozpoczął się 10 października 2021 roku i będzie trwał do października 2023 roku.

 

VIII. 100 lat Prowincji Katowickiej

Zapraszam do licznego uczestnictwa w uroczystości obchodów 100. lat Prowincji Katowickiej. Szczegółowe informacje będą podane w późniejszym terminie.

 

 

IX . PIELGRZYMKA

 

Planujemy zrealizować wyjazd do Dębowca – do sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej.

Szczegółowe informacje będą podane w późniejszym terminie.
„Niech błogosławieństwo Boże będzie z Wami, a łaska Jego święta niech Wam dopomaga”.
Bł. Edmund Bojanowski

 

 

Zjednoczona w modlitwie serdecznie pozdrawiam
s.M. Patrycja Grodzieńska
/generalna asystentka Stowarzyszenia/

 

Woźniki, dnia 15 stycznia 2022 r.