Po miłości nas poznają
Po miłości nas poznają

V Niedziela Wielkanocna

"Wszyscy poznają, żeście uczniami moimi"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 13, 31-33a; 34-35

 

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dziś Jezus daje nam wyraźne wskazanie, co mamy robić, byśmy byli rozoznawalnym Jego znakiem. Po miłości nas poznają. Jezus wzywa nas do wzajemnej miłości dając nowe przykazanie. Nowość polega na miłość na Jego wzór. Mamy miłować się tak, jak On nas umiłować. A jaka jest Jego miłość? Nieograniczona, niezmienna, wierna do końca. Miłość, która siebie samego poświęca za bliźniego. Takiej miości uczy nas Jezus, do takiej nas wzywa. Po takiej miłości będziemy rozpoznawani jako uczniowie Jezusa. A przecież każdy z nas ma być Jego świadkiem.

Pytajmy siebie:

- co jeszcze nie pozwala mi być prawdziwym świadkiem Jezusa?
- Kogo nie potrafię kochać tak, jak Jezus?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie, proszę Cie o jeszcze większą miłość. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Kazdego dnia módl się o większą miłość, szczególnie o miłość do kogoś, kogo trudno ci kochać.

 

s.M. Damiana Szmidt