Po prawej, czy po lewej?
Po prawej, czy po lewej?

XXIX niedziela zwykła

Po prawej, czy po lewej?

"Nie wiecie, o co prosicie"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mk 10, 35-45

 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?». Rzekli Mu: «Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy dziesięciu to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii może rodzić się w nas oburzenie na Jakuba i Jana, którzy domagają się od Jezusa tak wielkich zaszczytów. Wydaje się jednak, że ich postawa jest bliska także i nam. Ileż to razy i my sami chcemy być docenieni, zauważeni, czy nawet wynagrodzeni? Czyż nie o to chodziło synom Zebedeusza? Wobec takiej prośby Jezus wygłasza naukę na temat wielkości i służby. Kto chce być wielkim ma stać się sługą. Sam Jezus dał tego doskonały przykład. Uniżył się całkowicie i stał się sługą każdego z nas. Tego samego wymaga od nas, ludzi, którzy wciąż gonią za wielkością. Nauka Jezusa nie jest dziś popularna. Jest jednak nauką ponadczasową. Jezus mówi dziś do każdego z nas, że jesteśmy wielcy wtedy, gdy uniżamy się  w geście służby. I co ciekawe, Jezus mówi tu o służbie na wzór niewolnika. Zastanów się więc dziś:
- czy jestem zdolny do takiej służby?
- W jakich sytuacjach żądam zaszczytów?
- Kiedy robię coś bezinteresownie?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, ja tak często pragnę wielkości, zauważenia, docenienia. Daj mi pamiętać, że dla Ciebie jestem kimś wyjątkowym, że Ty mnie zawsze doceniasz, zauważasz. Daj mi postawę prawdziwej wielkości, która polega na służbie drugiemu człowiekowi. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Usłuż dzisiaj drugiemu człowiekowi.

 

s.M. Damiana Szmidt