Po wakacjach do Kamerunu
Po wakacjach do Kamerunu

 

 

Po 3-miesiecznym pobycie w ojczyźnie 12 sierpnia pożegnały się i wyjechały z domu prowincjalnego w Katowicach-Panewnikach (przez Warszawę, Francję) do Kamerunu siostry misjonarki s.M.Izabela Hasler, s.M.Oliwia Kwiecień. Przy tej okazji zapraszamy do modlitwy za cały kościół misyjny, za misjonarzy i tych, komu posługują. Potrzeba modlitwy jest nagląca, konieczna i aktualna, zwłaszcza wobec różnorodnych konfliktów i niepokojów na tamtejszych terenach. Zapraszamy również do patronatu misyjnego.

 

 

 

Ojcze nasz!
Niech wszystkie narody poznają Ciebie,
Boga prawdziwego i Syna Twojego,
Jezusa Chrystusa.


Niech misjonarze i misjonarki,
idąc na cały świat i głosząc Ewangelię,
zostaną właściwie przyjęci przez ludzi.


Ojcze nasz!
Daj zdrowie i siły misjonarzom,
aby mogli działać wśród ludzi potrzebujących pomocy,
nauczać ich i głosić Słowo Boże.


Czuwaj nad tymi,
którzy głoszą miłość i zbawienie.
Pomagaj im i dodawaj otuchy
w chwilach trudnych.


Niech w tym rozszerzaniu Królestwa Bożego
pomaga im Matka Boża.
Amen.