Podsumowania i plany... w Siedlcach
Podsumowania i plany... w Siedlcach

Noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Siedlcach.

 


W sobotę 14 stycznia br., Eucharystią o godzinie 18.00, rozpoczęło się noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego, którego siedlecka wspólnota działa przy domu zakonnym Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej. Modliliśmy się w intencjach Zgromadzenia, w intencjach Stowarzyszenia i dzieł prowadzonych przez siostry, dziękując Bogu za miniony rok i prosząc o błogosławieństwo i Bożą Opatrzność na kolejny okres.

 

Nie zabrakło również tradycyjnego stołu wigilijnego. Spotkanie w niezwykle gościnnym domu sióstr rozpoczęliśmy kolędą, po której odczytany został fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń, podkreśliło rodzinny charakter wspólnoty. Nasza opiekunka s.M. Eligia Dajek przywitała wszystkich bardzo ciepło dziękując za owocny rok pracy i wskazując na czekające nas nowe zadania.

 

Tradycyjny, wigilijny posiłek był okazją do podsumowań i planów na przyszłość, przedstawionych przez naszego przewodniczącego Krzysztofa Skibniewskiego. Wspominaliśmy Niepokalanów, Porębę, Wrocław, czyli miejsca, gdzie mogliśmy wymienić się doświadczeniami z naszymi współbraćmi w Edmundowej rodzinie. Nie zabrakło kolędowania prowadzonego w duchu konkursowego współzawodnictwa rodzącego wiele pozytywnych emocji. Zaproponowana przez siostrę Eligię zgadywanka kolędowa okazała się „strzałem w dziesiątkę”. Zaśpiewaliśmy około 20 kolęd, a ile przy tym było radości wiedzą tylko ci, który byli obecni.

 

Z nadzieją wkraczamy w Nowy rok pod skrzydłami Niepokalanej Dziewicy Maryi i Jej wiernego czciciela bł. Edmunda Bojanowskiego. Planujemy akcje dobroczynne, głównie nakierowane na zdobywanie środków finansowych na wsparcie misji w Kamerunie, ale również rekolekcje formacyjne, tak ważne dla każdego z nas. Cieszymy się na spotkania otwarte, w których możemy nawiązywać bezpośrednie kontakty z członkami Stowarzyszenia z innych miast. Mamy nadzieję na spotkanie w Częstochowie i w Porębie, a może i na pielgrzymkowym szlaku śladami bł. Edmunda Bojanowskiego.

 


Niech Bóg błogosławi wszystkim dziełom prowadzonym przez siostry Służebniczki a nasz Patron niech wyprasza wszelkie potrzebne łaski poprzez orędownictwo Tej, której zawierzył losy rodziny zakonnej, i której powierzyło się nasze Stowarzyszenie czyli Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej.

 

Szczęść Boże na nowy rok.
W imieniu wspólnoty z Siedlec
Bogdan Kozioł