Pojubileuszowo z Rodziną bł. Edmunda z Warszawy
Pojubileuszowo z Rodziną bł. Edmunda z Warszawy

Mówią niewiele – świadczą i czynią!
Właśnie mija 150 rocznica przybycia Sióstr Służebniczek na Śląsk, naszych Sióstr!
Nie mogło nas zabraknąć na Jubileuszu. Pielgrzymka na Górę św. Anny, 30 kwietnia, zaczęła się o 3:45. Uroczysta Msza św., pyszny obiad, upominki. Potem procesja „Edmundowymi dróżkami”- od ołtarza papieskiego do Kościoła w Porębie, gdzie Siostry złożyły akt oddania Matce Bożej.
Na koniec pamiątkowe zdjęcie Sióstr, Rodziny Edmunda i zaproszonych Gości.


Była radość, wzruszenie i wezwanie dla konsekrowanych i świeckich, by nie tyle mówić, co świadczyć o tym, że „Każda dobra dusza jest jako ta świeca, która sama się spala, a innym przyświeca”. Pani Agata Gilewska, Członek Rodziny Edmundowej tak oto przeżyła tę pielgrzymkę:
 „Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, że mogłam być i przeżywać razem z siostrami tę uroczystość. Przeżyłam bardzo piękne chwile radości i wzruszenia. Było to dla mnie bardzo wyjątkowe przeżycie. Chwile, które pozostaną w pamięci do końca życia.”Natomiast 4 maja 2016 r.świętowaliśmy 150 rocznicę Sióstr Służebniczek, wraz z Siostrami z Domu Prowincjalnego w Warszawie. Był to czas nabożeństwa do Matki Bożej, Eucharystii. Jako prezent ofiarowaliśmy zaproszenie na Eucharystię w intencji dziękczynnej i błagalnej dla Zgromadzenia. Była modlitwa, ale były także życzenia, wdzięczność i radość. Niech Wam, Kochane Siostry, bł. Edmund Bojanowski uprasza wszelkie łaski potrzebne, by świadczyć światu o miłości i miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Życzymy Wam kolejnych 150 lat!


Grażyna Pietruszewska-Rosłon