Pokój na świecie zaczyna się od naszego serca
Pokój na świecie zaczyna się od naszego serca

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

"Pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga"

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 2, 16 – 21

 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Dziś jesteśmy świadkami wizyty jaką pasterze składają nowonarodzonemu Panu. Gdy Go ujrzeli zaczęli opowiadać o wszystkim co ich wcześniej spotkało. O tym jak to aniołowie objawili im prawdę o przyjściu na świat Mesjasza. Słysząc opowiadanie pasterzy ludzie się dziwią a Maryja przyjmuje te słowa, chowa je w sercu  i rozważa. Jest to postawa adoracji i kontemplacji. A taka postawa prowadzi do doświadczenia głębokiego pokoju. Może warto dziś, w ten pierwszy dzień Nowego Roku, w dzień, w którym modlimy się o pokój dla świata, zastanowić się na ile ja jestem człowiekiem pokoju. Niewątpliwie bohaterowi dzisiejszej Ewangelii – Maryja, pasterze – byli ludźmi pokoju. Dlaczego? Bo potrafili rozpoznać i przyjąć Tego, który jest Księciem Pokoju – Jezusa Chrystusa. Przyjmując i kontemplując Słowo zostajemy napełnieni Jego pokojem. A tylko ten, kto ma pokój w swoim sercu może wprowadzać pokój wokół siebie. I być może nie mamy wpływu na to, co dzieje się gdzieś daleko na świecie, ale mamy wpływ na to, co dzieje się w naszym sercu i wokół nas. Dlatego najpierw musimy zatroszczyć się o to, by nasze serce doświadczyło głębokiego pokoju. A stanie się tak, gdy przyjmiemy Tego, który przychodzi. Trwajmy dziś w adoracji i kontemplacji Bożej Dzieciny. Rozważajmy Słowo w sercu i pozwólmy, by ono napełniło nas pokojem i radością
Pytajmy:
- na ile jestem człowiekiem pokoju?
- Jak często rozważam Słowo Boże?
- Dlaczego nie raz mam w sobie tyle niepokoju?


ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Boże Dziecię, Książę i Dawco Pokoju, napełnij moje serce Twoim pokojem. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Módl się dziś gorąco o pokój w swoim sercu, rodzinie, wspólnocie i na całym świecie.

 

s.M. Damiana Szmidt