Posłany ma dobrą pamięć, pamięta o Dawcy!
Posłany ma dobrą pamięć, pamięta o Dawcy!

XV Niedziela Zwykła

Posłany ma dobrą pamięć, pamięta o Dawcy!

"Jezus przywołał Dwunastu"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

Mk 6, 7 - 13

 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Dwunastu już od jakiegoś czasu towarzyszy Jezusowi. Znają już Jego naukę, doświadczyli Jego mocy. Teraz nadszedł czas, by oni sami szli i głosili Dobrą Nowinę. Jezus posyłając ich udziela im władzy nad złymi duchami. Nakazuje im też ubóstwo – nie mają brać ze sobą niczego prócz laski – nawet chleba. W ten sposób uczą się zaufania i pokory. Wchodząc do jakiegoś domu mają tam pozostać. Jeśli jednak nie zostaną gdzieś przyjęci, gdy nie będą słuchani, mają odejść, ale mają też strząsnąć proch z nóg. Ma do być świadectwem dla tych, którzy ich odrzucają. W innym miejscu Pan Jezus powie „kto was słucha Mnie słucha a kto wami gardzi Mną gardzi” (Łk 10, 16). Posłani apostołowie idą w imieniu Jezusa i wszystko czego dokonują, dokonują Jego mocą. Wielu spotkali takich, którzy ich przyjęli. Ewangelista zapisuje: „wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali”. Mogli to czynić tylko tam, gdzie zostali przyjęcie i gdzie nie brakowało wiary. Posłani muszą jednak pamiętać, że wszystko co czynią, jest darem Pana. To Jego moc dokonuje wielkich rzeczy. To Jego moc uzdrawia, uwalnia i oczyszcza. Apostołowie są tylko narzędziami, przekazicielami Bożej łaski.  Także my jesteśmy posłani przez Jezusa. Mając doświadczenie przebywania z Nim, jesteśmy posłani, by w Jego imię czynić wielkie rzeczy. Pytajmy dziś siebie:
- czy czuje się posłany przez Jezusa?
- czy doświadczam Jego mocy?
- czy odważnie wzywam do nawrócenia?
- jak wygląda moje ubóstwo, które też ma być świadectwem?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości, spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne.  Amen (kolekta)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Aby być świadkiem Jezusa trzeba samemu Go poznać i doświadczyć Jego miłości. Trzeba, jak Apostołowie, towarzyszyć Mu, przebywać z Nim, trwać w zjednoczeniu. Najpełniej jednoczymy się przez przyjmowanie Jego Ciała, dlatego często przystepuj do Komunii Świętej

 

s.M. Damiana Szmidt