Poświęcenie kaplicy w Poznaniu
Poświęcenie kaplicy w Poznaniu

„Jako widzialna budowla,

dom ten jest szczególnym znakiem

Kościoła pielgrzymującego na ziemi

i obrazem Kościoła przebywającego w niebie”

(Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza)

 

 

W sobotę 20 lutego 2021 r. miało miejsce podniosłe wydarzenie – poświęcenie kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w naszym nowym mieszkaniu znajdującym się w Domu Misyjnym Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Poznaniu. Aktu tego dokonał o. prowincjał Paweł Zając przy udziale o. proboszcza Michała Hadricha. Obecne były m. prowincjalna M. Teofania Golec, s. wikaria M. Hiacynta Kaźmierczak, s.M. Franciszka Kuczkowska oraz siostry wspólnoty poznańskiej.

 

Podczas uroczystej Mszy św. dziękowaliśmy Bogu

za Jego Eucharystyczną obecność w naszym domu i polecałyśmy Mu całe nasze Zgromadzenie.

 

Siostry z Poznania