Powierzając Kościół, Ojczyznę i nas samych...
Powierzając Kościół, Ojczyznę i nas samych...

W dniach 16/17 marca br. odbyło się kolejne nocne spotkanie u stóp Jasnogórskiej Pani, podczas którego nasze Stowarzyszenie ponownie miało okazję spotkać się z ukochaną Mateczką przed Jej Cudownym obrazem, jak również z naszymi przyjaciółmi z innych wspólnot, którzy licznie przybyli do częstochowskiego klasztoru, by razem spędzić tę cudowna noc na wspólnej modlitwie.

 

Tego sobotniego wieczoru przybyliśmy wszyscy do Częstochowy już na godzinę 20.00, bo o tej właśnie godzinie, w Kaplicy Cudownego Obrazu, śpiewany jest Akatyst do Bogurodzicy Maryi, w każdą sobotę, w intencji pokoju na całym świecie. Następnie o 21.00 odmówiliśmy Apel Jasnogórski, a po jego zakończeniu włączyliśmy się w modlitwę nowenny za Ojczyznę, o zgodę narodową i poszanowanie życia ludzkiego. Jakże potrzebna jest to modlitwa i intencja na te trudne czasy. Nasze czuwanie rozpoczęliśmy od pieśni maryjnej i modlitwy różańcowej, której przewodniczyła wspólnota z Leśnicy. Następnie siostry poprowadziły modlitwę wstawienniczą za przyczyną bł. E. Bojanowskiego, gdzie modliliśmy się zwłaszcza za tych, którzy podejmują trud i naśladowanie bł. Edmunda. W tej kwestii możemy brać przykład z sióstr służebniczek, które prowadzą ochronki, różne akcje charytatywne i swą postawą i modlitwą wskazują kierunek jakim powinniśmy podążać w naszych wspólnotach. I za to również gorąco orędowaliśmy w naszych modlitwach przeplatanych edmundowymi pieśniami, począwszy od jakże znanej „Każdego Bóg prowadzi inną drogą…”, która mówi o tym, że choć każdy podąża inną ścieżką swego życia, to i tak wszystkie one prowadzą do Boga. I tak też jest w naszych wspólnotach, gdzie każda ma inny charakter, ale jednakże ten sam cel objawiający się poprzez naszą działalność, poprzez ludzi dobrej woli, którzy z miłości spalają się dla innych, jak świeca.

 

Konferencję wygłosił dla nas ks. dr Franciszek Koenig, który przedstawił nam dwie postacie żyjące w środku Ewangelii: Maryję i bł. Edmunda. Niemniej jednak ważną postacią jest każdy z nas i istotne pytanie: Czy we mnie jest pragnienie by trwać w środku Ewangelii, czy jest we mnie wrażliwość na pomoc bezdomnym, chorym, cierpiącym? Po pięknej medytacji uczestniczyliśmy w Eucharystii, sprawowanej przez ks. Franciszka w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP i Stowarzyszenia. Liturgię przygotowała grupa z Siedlec, a wśród służby liturgicznej znaleźli się także członkowie wspólnot z Chorzowa, Chrząstowic oraz Gierałtowic. Po mszy świętej, jak co roku, złożyliśmy przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po przerwie wspólnota z Radlina poprowadziła część chwalebną różańca świętego, w której dominowały cytaty z życia bł. Edmunda. To znów kolejny akcent w tym jubileuszowym roku, gdzie będziemy pewnie częściej wspominać życie i działalność naszego Patrona. Następnie uwielbiliśmy Boga za charyzmat bł. E. Bojanowskiego, po czym Józef Rajman z Chorzowa odmówił, przed Obliczem Cudownego Obrazu, modlitwę za Ojczyznę. Na koniec odnowiliśmy Akt Zawierzenia Matce Bożej członków Stowarzyszenia oraz odśpiewaliśmy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

 

I jak co roku naładowani energią Matczynej Miłości, udaliśmy się do swych domów, by nadal rozwijać i szerzyć charyzmaty bł. Edmunda. Wszystkim za wspólną modlitwę składam szczere Bóg zapłać, a zwłaszcza za obecność wśród nas tej nocy Matki Generalnej s.M. Dąbrówki Augustyn oraz siostry Wikarii s.M. Anity Hoffman. Również wielkie Bóg zapłać siostrze M. Patrycji Grodzieńskiej za organizację tego spotkania, które zawsze nas jednoczy i tak pozytywnie ładuje. Do zobaczenia tu znów za rok.

 


Andrzej Stanik z Wesołej