Prawda za cenę śmierci
Prawda za cenę śmierci

XXIV niedziela zwykła

Prawda za cenę śmierci

"Tak, jestem królem"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!

J 18, 33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?». Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?». Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?». Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?». Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jezus jest Królem. Stosunkowo często słyszymy lub nawet sami wypowiadamy te słowa. Nie mamy wątpliwości, że jest On prawdziwym Królem świata i człowieka, który jako Króla Go przyjmuje. W czasach Jezusa ta prawda była trudna do przyjęcia. Królestwo, które przyniósł Jezus nie zgadzało się z oczekiwaniami i wizjami Jemu współczesnych. Oczekiwali innego króla. Dlatego  podczas procesu Jezusa pada pytanie o to czy jest On Królem. Odpowiedź Jezusa z jednej strony jest jasna: „tak, jestem Królem”, ale z drugiej strony wskazuje na kolejną niewiadomą: „Królestwo moje nie jest z tego świata”.  Jezus nie bez powodu podczas swojego procesu mówi o świadectwie prawdy. On przyszedł, by objawić nam prawdę. Każdy, kto pragnie życia w prawdzie słucha Jego głosu i wypełnia Jego wolę. Jezus staje w prawdzie nawet za cenę męki i śmierci. Dziś Jezus także nas uczy życia w prawdzie. Dlatego pytajmy samych siebie:
- w jakich sytuacjach nie mówię prawdy?
- Jak wiele jestem w stanie poświęcić, by żyć w prawdzie i ją głosić?
- Czy przyjmuję Jezusa jako Króla swojego życia?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus przyjmuję Cię dziś jako Pana i Króla mojego życia. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Już dziś pomyśl, co zrobisz, by dobrze przeżyć czas zbliżającego się Adwentu.

 

s.M. Damiana Szmidt