Prawdziwe skarby
Prawdziwe skarby

XVIII Niedziela zwykła

«Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia»

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 12, 13-21

 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie  ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?» Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Człowiek bywa zaślepiony przez pragnienie bogactwa. Zdarza się, że nic poza nim nie widzi i wszystkie swoje siły, całą energię wykorzystuje na to, by jak najwięcej zdobyć. Nie są nam też obce sytuacje nieporozumień a nawet wielkich kłótni rodzinnych o majątek. Pieniądze, bogactwa często są przyczyna sporów. To tylko pokazuje jak one bardzo mogą nas zaślepić. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że tego nie zauważamy i ciągle wydaje nam się, że to my mamy rację i nam się należy. Nic bardziej mylnego. Bardzo jasno i wyraźnie poucza o tym Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, kiedy przestrzega przed taką postawą. Na nic egoistyczne gromadzenie bogactw, bo i tak nie weźmiesz ich ostatecznie ze sobą na drugą stronę życia a jedynie możesz pogorszyć swoją kondycję duchową i moralną. Czasem potrzeba nam trudnych i bolesnych doświadczeń, byśmy zobaczyli swoje zaślepienie i przewartościowali swoje życie. Dziś w Ewangelii Pan Jezus z miłością przestrzega nas przed taką postawą przypominając, że w każdej chwili nasze życie ziemskie może się zakończyć. A wtedy będzie się liczyło nie to, co zgromadziliśmy, ale to czym podzieliliśmy się z innymi. Warto więc zamiast za wszelką cenę gromadzić bogactwa, dzielić się z innymi, tym, co mamy.

 

Pytajmy dziś siebie:


- Jak oceniam swoją postawę wobec majątku, pieniędzy, bogactw?
- Na ile potrafię dzielić się z innymi tym, co posiadam?
- Czy jestem uwikłany w jakiś konflikt materialny?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus, proszę Cię o serce wolne od przywiązania do bogactw tego świata. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Zaufaj bardziej Bożej Opatrzności i zamiast gromadzić dziel się z innymi.

 

s.M. Damiana Szmidt