Podziękowanie...
Podziękowanie...

Nikt z nas nie żyje dla siebie

i nikt nie umiera dla siebie:

jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana;
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana.

I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana.
Rz 14, 7-8


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy po tragicznej śmierci naszych sióstr: śp. s.M. Reginaldy i s.M. Carissimy otaczali nas modlitwą i dobrym słowem. Dziękujemy za duchową łączność, słowa otuchy i przekazane kondolencje. Szczególnie za dar Mszy św. ofiarowane w intencji zmarłych Sióstr.

 

Wyrażamy wdzięczność ks. biskupowi Andrzejowi Czai, ordynariuszowi diecezji opolskiej, za przewodniczenie Liturgii Pogrzebowej oraz wszystkim koncelebrującym Mszę św. kapłanom. Szczególnie dziękujemy za udział w pogrzebie siostrom różnych zgromadzeń zakonnych.

 

Słowa szczerej wdzięczności kierujemy do Ks. Proboszcza i Parafian z Chróścic za okazane serce i życzliwą pomoc w organizacji pogrzebu oraz liczny udział. Dziękujemy również za obecność Delegacjom, Dzieciom Maryi, Uczniom Szkół i dzieciom z ochronki.

 

Rodzinom i bliskim śp. s.M. Reginaldy i śp. s.M. Carissimy jeszcze raz składamy szczere wyrazy współczucia i zapewniamy o modlitwie.

 

Siostry Służebniczki

Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Śląskie