Prośmy Ojca o Ducha Świętego
Prośmy Ojca o Ducha Świętego

XVII Niedziela zwykła

W dzisiejszej ewangelii odnajduję małą podpowiedź o co się mam modlić. O Ducha Świętego! Jezus zapewnia nas dzisiaj, że kto o Niego prosi na pewno otrzyma.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 11, 1 - 13

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Bóg jest Dobry i chce dla swych dzieci tego, co najlepsze. Choć może czasem nasze pojęcie tego, co dla nas najlepsze różni się od pojęcia jakie ma Bóg, to jednak pamiętajmy, że On zawsze chce dla nas dobra. I bardzo wyraźnie mówi nam o tym dzisiejsza Ewangelia. W jej pierwsze części widzimy uczniów Pana Jezusa zachwyconych Jego modlitwą. Patrząc na Niego zapragnęli modlić się tak, jak On. Wtedy Jezus zostawia uczniom i nam piękną modlitwę do Ojca, w której zawiera się wszystko, czego potrzebujemy. W drugiej części Ewangelii mamy naukę o wytrwałości na modlitwie. Żyjemy w czasach, w których człowiek chce mieć wszystko na już, szybko i zaraz. I może się zdarzyć, ze modląc się szybko się zniechęcimy nie widząc owoców naszej modlitwy. Jednak pan Jezus uczy nas, abyśmy byli cierpliwi i wytrwali na modlitwie i pewni, że otrzymamy dzięki naszej wytrwałości. I być może nie otrzymamy dokładnie tego, o co prosimy, bo może to nie być zgodne z wolą Bożą, może nie być dla nas dobre, ale na pewno nasza modlitwa będzie wysłuchana i otrzymamy to, czego bardziej potrzebujemy, co jest lepsze dla nas, dla naszych bliskich, dla naszego zbawienia. W dzisiejszej ewangelii odnajduję także taką małą podpowiedź o co się mam modlić. O Ducha Świętego. Jezus zapewnia nas dzisiaj, że kto o Niego prosi na pewno otrzyma.

 

Pytajmy dziś siebie:
- Jak wyglądają moje modlitwy?
- O co najczęściej proszę?
- Czy jestem wytrwały na modlitwie?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Ojcze nasz,
któryś jest w niebie:
święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw od złego.
Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Bądź wytrwały w modlitwie i każdego dnia proś o Ducha Świętego a On nauczy cię modlić się.

 

s.M. Damiana Szmidt