Przede wszystkim - trwać
Przede wszystkim - trwać

I Niedziela Wielkiego Postu

"Duch wyprowadził Jezusa na pustynię"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 4, 1-11


Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.
Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon».Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Duch wyprowadza Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez szatana. Pokazuje nam to, że Pan Bóg dopuszcza pokusy. Dzięki pokusom możemy stać się mocniejsi. Kształtuje się i umacnia nasza wola. Bóg dał człowiekowi wolność a doświadczanie pokus jest tego konsekwencją. Możemy wybierać między dobrem a złem. Jezus w dzisiejszej Ewangelii własnym doświadczeniem uczy nas jak pokonywać pokusy. Pan Bóg nigdy nie daje człowiekowi doświadczenia ponad miarę. Zawsze mamy wystarczająco dużo łaski, by wygrać z pokusą i przez to być lepszym człowiekiem. Ważne jest byśmy wiedzieli jak poradzić sobie z pokusą. Musimy pamiętać, że zły zawsze chce osłabić naszą relację z Panem Bogiem. Przedstawia nam Pana Boga w nieprawdziwym świetle. Zależy mu na tym, abyśmy przestali ufać Panu Bogu. Jak więc walczyć z pokusami? Przede wszystkim trwać w mocnej i ufnej relacji z Panem Bogiem. A będzie tak, gdy będziemy pamiętali o modlitwie, o lekturze Pisma Świętego, o sakramentach. Kiedy przestaniemy słuchać Boga zaczniemy słuchać złego. Ulegniemy pokusie, gdy nie będziemy skierowani w stronę Pana Boga.
Pytajmy siebie:
- jaka jest moja relacja z Panem Bogiem?
- Czy zawsze i we wszystkim ufam Panu Bogu?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Panie daj mi łaskę rozmiłowania się w Twoim Słowie. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia znajdź chwilę, by spotkać się z Bożym Słowem.

 

s.M. Damiana Szmidt