Przestrzeń Opatrzności
Przestrzeń Opatrzności

W naszej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach, w niedzielę Trójcy Świętej gościliśmy Siostry Służebniczki - Dębickie, które przyjechały z grupą swoich podopiecznych.

 

Nasi goście przyjechali ze Skoczowa, by prosić o wsparcie duchowe i materialne budowy nowego domu dla chłopców i mężczyzn z niepełnosprawnością intelektualną. Dzieło, które powstaje nosi nazwę: Przestrzeń Opatrzności. Obecnie w starym budynku mieszka 39 podopiecznych w wieku od 11 do ponad 70 lat, a koszt budowy nowego domu, spełniającego wymogi, to około 18 mln. zł.

 

Jak mogliśmy się przekonać są to osoby wyjątkowe, które dzielą się swoimi talentami, tworząc m.in. grupę teatralną Edmundi. Właśnie ta grupa przedstawiała w kościele pantomimę ewangelizacyjną, ukazując jak wielkim skarbem jest Chrystus, który z miłości do nas poniósł śmierć na krzyżu.

 

Popołudniu, kiedy spotkaliśmy się w naszym klasztorze, chłopcy bardzo chętnie zaprezentowali nam inne pantomimy – mają ich w swoim repertuarze aż 9! Spotkanie było niezwykłe. Rozpoczęło się wspólną modlitwą w kaplicy, później już przy stole trwały rozmowy. Można było wyczuć jak bardzo wielką troską otoczeni są podopieczni i z radością doświadczyć, że Zgromadzenie Sióstr Służebniczek, choć podzielone przez politykę zaborów w XIX w., mają jednego ducha i jedno serce. To co bł. Edmund polecał w wychowaniu dzieci – zadbać o najdrobniejsze szczegóły – jest żywe i realizowane. A Duch Święty wciąż uczy jak odczytywać znaki czasu i rozpala miłość w sercach sióstr, by mogły ofiarnie służyć tym, do których posyła Bóg.

 

s.M. Elżbieta Bujok

Więcej>>>