Przez całą noc u Matki i Królowej
Przez całą noc u Matki i Królowej

W dniach 17-18 marca br. odbyło się kolejne nasze spotkanie na Jasnej Górze, kolejne nocne czuwanie naszego Stowarzyszenia, kolejne, ale zawsze inne od pozostałych. Jednakowoż wyjątkowe, bo za każdym razem przyjeżdżamy do naszej Mateczki z innymi intencjami, problemami, podziękowaniami z nadzieją, że kto jak kto, ale Matka zawsze wysłucha, przytuli, pocieszy, a że przecież tak blisko jest Jej Syn, którego tak czule trzyma na swych rękach, to wierzymy, że natychmiast przekaże Mu nasze troski i dziękczynienia. Z tymi wszystkimi nadziejami, dziękując Bogu, że pozwolił nam uczestniczyć w tym wyjątkowym czuwaniu przed Jej Cudownym Obliczem, rozpoczęliśmy naszą modlitwę zaraz po Apelu Jasnogórskim.


Po modlitwie wstępnej i przywitaniu wszystkich przez główną asystentkę s.M. Patrycję Grodzieńską, odmówiliśmy modlitwę różańcową. Wspólnota z Siedlec przygotowała nam wyjątkowe spotkanie z Jezusem na Jego drodze na Krzyż. Podczas trwania rozważań Tajemnicy Bolesnej nasze myśli nawet przez chwilę nie odbiegły od Drogi Krzyżowej, jaką przeszedł Jezus, a razem z nim Jego Matka, ponieważ po każdej zdrowaśce przypominane były sceny z Ewangelii mówiące nam o tym co Jezus i Maryja przeżywali w drodze na Golgotę, a potem na niej samej, aż do samego końca. Po tym wyjątkowym nabożeństwie, w którym byliśmy tak blisko naszego Pana, potrzebowaliśmy momentu na wyciszenie, czasu na osobiste spotkanie z Bogiem i chwilę zadumy.

 

 

 

 

O 23:00 zaczęła się, oczekiwana zawsze przez nas, konferencja, którą wygłosił przyjaciel naszego Stowarzyszenia i wierny czciciel naszego Patrona, ks. Robert Ogrodnik. Przewodnim motywem jego konferencji była maryjność bł. Edmunda i rozważanie na czym ona polegała. W rysie historycznym wykładu towarzyszyły nam cytaty z Dziennika bł E. Bojanowskiego. Z ich treści wynikało, w jaki sposób Edmund uczył się samego Jezusa poprzez pobożność Maryi, jak dzięki Niej wzrastał do świętości, i jak wyostrzały się Jego zmysły wiary. Mówiąc o maryjności bł. Edmunda ks. Ogrodnik wspomniał o trybie życia błogosławionego, w którym pory roku, miesiące, dni wyznaczane były przez kalendarz maryjny i rok liturgiczny. Tak żyjąc, człowiek zawsze idzie Bożą ścieżką i nie jest w stanie zboczyć na złą drogę, a przyjmowanie komunii św. oraz adoracja Boga w drugim człowieku umacniają go na jego drodze ku świętości.

 


O samej północy, jak zawsze, rozpoczęła się Eucharystia, której również przewodniczył ks. Robert Ogrodnik, a w liturgii do Mszy św. uczestniczyła wspólnota z Leśnicy. Po komunii św. nastąpiła Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Co roku członkowie Stowarzyszenia włączają się w to dzieło ratowania dzieci nienarodzonych. Po krótkiej przerwie przystąpiliśmy do odmawiania drugiego różańca, tym razem Części Chwalebnej, którą pięknie poprowadziła wspólnota ze Zdzieszowic, przybliżając nam w tych tajemnicach postać Matki Bożej, z zachętą, abyśmy wszyscy zaprosili Maryję do siebie, do naszego życia i serc. Następnie siostra Patrycja odczytała Akt zawierzenia Matce Bożej członków Stowarzyszenia, a potem Andrzej Stanik, ze wspólnoty z Wesołej, odczytał Modlitwę za Ojczyznę, jakże ważną w świetle aktualnych ataków lewicowych aktywistów na chrześcijańskie wartości i naszą religię.

 


Czuwanie zakończyliśmy odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP i odmówieniem litanii ułożonej przez papieża Benedykta XVI w dniu śmierci papieża Jana Pawła II. Nasze kolejne nocne czuwanie zakończyło się po godzinie 3:00 nad ranem błogosławieństwem relikwiami bł. Edmunda, którego udzielił nam ks. Robert.

 


Siostrze M. Patrycji dziękujemy za zorganizowanie czuwania, ks. Robertowi za towarzyszenie nam w naszej modlitwie, matce prowincjalnej M. Violettcie Stawik za obecność. Bóg zapłać wszystkim, którzy przybyli na Jasną Górę, aby wspólnie się modlić.

 

Andrzej Stanik
Wesoła

 

 

 

CZUWANIE W OBIEKTYWIE>>>