Przyjęcie do nowicjatu w Ngaundéré
Przyjęcie do nowicjatu w Ngaundéré

 

 

 Dzień 26 sierpnia 2022 r.w Ngaundéré, jak i dla całego regionu afrykańskiego w naszym Zgromadzeniu, był pełen radosnych przeżyć. Wydarzenia, które miały tu miejsce, wpisały się na trwałe w serca naszych sióstr.

 

 

W godzinach popołudniowych, w kaplicy na naszej misji, nastąpiło ogłoszenie nowej siostry mistrzyni, którą została s.M. Izabeli Hasler. Aktu tego dokonała s.M. Anita Hoffman, wikaria generalna. Na tej uroczystości obecne były również: s.M. Józefa Leyk, radna generalna; s.M. Aleksja Skucha, przełożona regionalna oraz s.M. Filipa Ryguła posługująca obecnie na placówce w Ngaundéré.

 

 

 


Kontynuacją ceremonii było przyjęcie do nowicjatu dwóch postulantek, a są to: Siekamy Marguerite i Togodne Monique. Następnie rozpoczęła się Eucharystia, której głównym celebransem był proboszcz tutejszej parafii: ks. Silver. Na ołtarzu zostały złożone dwie intencje: za Siostrę Mistrzynię i nowicjuszki oraz za Siostrę Regionalną i cały Region Afrykański.

 

 

 

 

W tak ważnym dniu dla całego regionu afrykańskiego nie mogło zabraknąć czasu na szczere życzenia i wspólne siostrzane przebywanie. Choć pogoda jest nieco burzowa, powyższe wydarzenia napełniają blaskiem i pokojem, którego źródłem jest sam Pan i Jego miłość do nas.

 

To właśnie Jemu dziękujemy, za dar życia i powołania sióstr nowicjuszek, jak i każdej siostry Służebniczki, a siostrze Izabeli życzymy, aby z pełnym zaufaniem Bogu oraz umiłowaniem Kościoła i Zgromadzenia pełniła swą powierzoną posługę.

 

 

Do sióstr nowicjuszek: Moniki i Małgorzaty płyną także życzenia z Polski.

 

Niech ten bezpośredni czas przygotowań do złożenia ślubów w Zgromadzeniu

będzie błogosławiony i bogaty w doświadczanie Bożej Miłości

oraz poznania piękna Kościoła i charyzmatu, którym zostałyście obdarowane.

 

Zapewniamy naszą modlitwę.