Radość na misji w Kamerunie
Radość na misji w Kamerunie

W niedzielę 10 lutego br. o godz. 13.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia w czasie której ks. bp Emmanuel Dassi dokonał aktu poświęcenia naszej nowej kaplicy w Kombou.

 

 

 


Z wielką radością dziękowałyśmy Bogu za Jego pomoc oraz za pomoc Ofiarodawców, Przyjaciół Misji i wszystkich Dobrodziejów, którzy wspomagali dzieło naszej nowej misji. W tej Eucharystii, wraz z ks. biskupem,  naszym ks. proboszczem Filippe Tiomela i siostrami uczestniczyła „ekipa budowlana”, członkowie nowopowstalej Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego oraz członkowie chóru i młodzież. Po Mszy Świętej miało miejsce radosne spotkanie przy wspólnym posiłku.

 

 

Patronką kaplicy jest św. Joséphine  Bakhita

 

 

 

 

Życzymy, by radość naszych serc udzielała się wszystkim, którzy mają udział w tym Misyjnym Dziele. Przed nami jeszcze sporo prac wykończeniowych, ale nadal, za przykładem naszych świętych patronów, pokładamy nadzieję w Bożej Miłości. Ufamy, że wrażliwość misyjna tak wielu ludzi Kościoła dopomoże w dalszych pracach. Wszystko co czynimy – czynimy na większą chwałę Bożą!

 

 

Zapewniamy naszą modlitwę i prosimy także o dalsze wsparcie duchowe

dla nas – sióstr Służebniczek w Kamerunie - abyśmy były w codziennym życiu

Światłem Ewangelii dla każdego spotkanego człowieka.

 

Pozdrawiamy z Kombou