Radość spotkania
Radość spotkania

Jak co roku, w świątecznym nastroju, członkowie Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego zgromadzili się dnia 17 stycznia br. w domu prowincjalnym w Leśnicy na noworocznym spotkaniu. Obecni byli przedstawiciele wspólnot lokalnych z: Chróściny Op., Gliwic-Sośnicy, Leśnicy, Krasiejowa, Ozimka, Strzelec Op., Tarnowa Op., Wrocławia-Sępolna, Zdzieszowic, a także nowo powstającej wspólnoty z Jemielnicy, którym towarzyszyły siostry asystentki.

 

Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy głównej domu prowincjalnego o godz. 14.30 adoracją Najświętszego Sakramentu oraz okazją do spowiedzi św. Po krótkiej modlitwie rozpoczęła się uroczysta Msza św. celebrowana przez ks. Joachima Piecucha, który podczas homilii zachęcał wszystkich do uważnego słuchania głosu Boga i drugiego człowieka. Oprawa liturgiczna przygotowana była przez członków Stowarzyszenia oraz chór sióstr z domu prowincjalnego pod kierunkiem s. przeł. M. Kariny Frychel.

 

Dalsze świętowanie odbyło się w refektarzu sióstr, gdzie matka prowincjalna M. Ewelina Szuba przywitała zebranych gości, wyraziła swoją radość z obecności członków Stowarzyszenia, podziękowała im za wszelkie inicjatywy, które w minionym roku podejmowali dla dobra dzieci, osób starszych i potrzebujących pomocy, i złożyła im noworoczne życzenia.

 

Następnie s. przeł. M. Janina Kroker z Opola 8 – asystentka regionu opolskiego – przekazała serdeczne pozdrowienia matki M. Brygidy Biedroń, a także s.M. Stelli Kuś, głównej asystentki Stowarzyszenia oraz kilka ważnych informacji. Po posiłku siostry nowicjuszki wraz z s.M. Adrią Kustusz przedstawiły scenę Pokłonu Trzech Mędrców ze Wschodu zostawiając wszystkim przesłanie, aby w codziennym życiu darzyć się miłością i dobrocią, a wtedy Boże Narodzenie będzie trwało cały rok.

 

Po części artystycznej był czas na kawę i ciasto. Na koniec spotkania wspólnota z Chróściny Op. ku rozweseleniu wszystkich zaprezentowała na wesoło i po śląsku scenę ucieczki św. Józefa, Maryi i Dzieciątka Jezus do Egiptu. Umocnieni na duchu i ciele, z radością i wdzięcznością w sercu wszyscy wrócili do swoich domów, aby apostołować i żyć wiara na codzień.

 

s.M. Fides Piekorz