Radosne wiadomości z Kamerunu
Radosne wiadomości z Kamerunu

Ja ciebie chrzczę

w imię Ojca

i Syna i Ducha Świętego…

 

W Niedzielę Miłosierdzia, 16 kwietnia br., o godz. 9.30, 7 km od naszej misji w Mandama, rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, w czasie której 120 osób przyjęło sakrament chrztu św. Liturgiczne wydarzenie zakończyło się przed godz. 13.00.

 

Do wspólnoty Kościoła zostały przyjęte dzieci, dorośli, a wśród nich dwie starsze kobiety, które z wielką gorliwością i bardzo świadomie zapragnęły u schyłku swego życia, przyjąć Pana Jezusa jako jedyną Drogę i Prawdę swej doczesnej wędrówki. Dla wielu z ochrzczonych był to również dzień przyjęcia po raz pierwszy Pan Jezusa w Eucharystycznym Chlebie.

 

Tak piękny i radosny dzień pozostaje w pamięci na trwałe. Cieszymy się, że wzrasta Kościół i nieustannie umacnia przez pragnienia, które Bóg zaszczepia w sercach ludzi, pragnących żyć nauką Jezusa Chrystusa. Bogu dziękujemy, że możemy bezpośrednio uczestniczyć w przygotowaniu ludzkich serc do decyzji o wyborze Jezusa i Jego Ewangelii. Jest oczywistym faktem, że piękno chrześcijaństwa nie kończy się z uroczystą liturgią, lecz jest wpisane w naszą codzienną służbę i wspólne kroczenie drogami wiary. Prosimy Was o modlitwę, abyśmy były czytelnym znakiem Bożej miłości.

 

Pozdrawiając z Kamerunu
s.M. Oliwia Kwiecień