Razem u Matki
Razem u Matki

Częstochowa - Jasna Góra. Miejsce tak mocno wpisane w dzieje naszego Państwa, Narodu i przede wszystkim naszej wiary, jak Jan Paweł II czy kard. Stefan Wyszyński oraz nie mniej bł. Edmund Bojanowski. I to właśnie kompilacja tych trzech wielkich ludzi tworzyła klimat, w którym tej nocy z 5/6 marca 2020 r.spotkali się na corocznym czuwaniu, u stóp naszej Częstochowskiej Pani, członkowie i sympatycy naszego Stowarzyszenia Bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

 

Czuwanie zaszczyciły swą obecnością siostry służebniczki z Łodzi, oraz Matka Generalna M.M. Dąbrówka Augustyn, która, jeśli tylko miała sposobność, przywitała się serdecznie z każdym spotkanym uczestnikiem tego czuwania. Oczywiście wszyscy zjechaliśmy się już wcześniej, by wspólnie uczestniczyć w Apelu Jasnogórskim, po którym, gorącym przywitaniem wszystkich przybyłych, siostra Patrycja Grodzieńska rozpoczęła nasze Czuwanie Jasnogórskie. Zorganizowany przez Siostrę zjazd dostarczył nam niezwykłych przeżyć duchowych, za które dziękujemy prostym, ale jakże wymownym: Bóg zapłać Siostro.

 

Na rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu zabrzmiały dźwięki organów, na których do samej północy przygrywał nam nasz kolega z Gierałtowic, Fryderyk Połap. Rozważania podczas godzinnej modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym prowadziły siostry z Woźnik, czyli s.M. Patrycja Grodzieńska i s.M. Iwona Kuczera. Modlitwa wstawiennicza przeplatana była pieśniami i słowami św. Jana Pawła II, którego 100. rocznicę urodzin będziemy obchodzić w maju.

 

 

Po tych wzruszających i pełnych zadumy chwilach o 23.00 rozpoczęła się konferencja, którą wygłosił dla nas ks. Robert Ogrodnik. Jako historyk, prelegent nakreślił pewien rys historyczny mający związek m.in. ze stuleciem Bitwy Warszawskiej oraz z naszym Patronem, który, jak stwierdził kapłan, żył w niełatwych dla Polski czasach. Ksiądz prałat, jako wielki miłośnik naszego błogosławionego, poświęcił swą konferencję właśnie ojcu Edmundowi, wpisując ją w trwający Rok Eucharystyczny. Mówił o tym, iż Kościół żyje dzięki Eucharystii, bez której również nie mógł żyć Edmund Bojanowski, co potwierdzały cytowane fragmenty Dziennika, będącego wielką spuścizną dla historii. Ksiądz zauważył także, że dzisiaj, gdy kościół mamy niemal w każdej dzielnicy i możemy przyjmować naszego Pana tak często, robimy to coraz rzadziej. Prosił nas, abyśmy, jeśli już nie możemy przyjąć Jezusa w komunii sakramentalnej, czynili to jak najczęściej w komunii eucharystycznej duchowej, tak jak robił bł. Edmund, którego nazwał Wielkim Miłośnikiem Eucharystii, Rycerzem Mszy Świętej. 

 

 

O północy rozpoczęła się Msza Św. w intencji Zgromadzenia Sióstr Służebniczek i Stowarzyszenia, którą celebrował ks. Robert Ogrodnik, a do której liturgię przygotowała wspólnota z Bytomia. Do Mszy służył jako szafarz nasz kolega ze wspólnoty z Ozimka Mirosław Tomasiak. Podczas homilii celebrans jeszcze raz nawiązał do wagi jaką jest lub powinna być Eucharystia w życiu każdego człowieka. Przestrzegał nas przed sprawdzaniem w naszym życiu Pana Boga, a zachęcał do bezgranicznego zaufania Mu, gdyż Pan nasz daje nam szansę i chce współpracować z naszą wolą pod warunkiem naszej współpracy z Nim. A poprzez różne anegdoty i przykłady udzielał nam cennych rad. Kończąc słowami bł. J. Popiełuszki, aby zło dobrem zwyciężać wspomniał o tym jak mamy w życiu postępować, by być dobrymi ludźmi, chrześcijanami.

 

Pod koniec Eucharystii ks. Robert przeprowadził przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którą podjęło większość uczestników naszego czuwania. Po zakończonej Mszy św. była przerwa na lekki posiłek i spotkanie się z przyjaciółmi z innych wspólnot. Później, o 1.30, wspólnota z Rogowa poprowadziła nabożeństwo różańcowe, które było wypełnione tekstami o Słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim. Całość była pięknie przeplatana pieśniami przy akompaniamencie gitarowym Krzysztofa Bugli. Trzeba wspomnieć, że zarówno teksty wspólnoty z Rogowa, jak i siostry Patrycji stanowiły niejako preludium do tego, co czeka nas w nadchodzącym roku w związku z tymi dwiema wielkimi postaciami naszego Kościoła i Narodu.

 

 

Więcej foto 

Po ostatniej pieśni wspólnoty z Rogowa, o miłości Edmunda do Maryi, odmówiliśmy wspólnie, z naszych modlitewników, akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie była chwila na cichą modlitwę przed Cudownym Obrazem, po czym w postawie stojącej wysłuchaliśmy, jak co roku, Modlitwy za Ojczyznę. Zaszczytu jej odczytania dostąpiła wspólnota z Wesołej. Tym razem, przed wizerunkiem Matki Bożej stanęła Jadwiga Stanik, która, w imieniu wszystkich zgormadzonych, odmówiła modlitwę. Ostatnim punktem naszego programu było odśpiewanie Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. I tymi śpiewami zakończyliśmy to kolejne cudowne przeżycie duchowe, czuwanie modlitewne na Jasnej Górze w gronie naszego Stowarzyszenia. Do domu wracaliśmy z błogosławieństwem ks. Roberta Ogrodnika oraz podziękowaniami siostry M.Patrycji za dużą frekwencję. Pomimo, że czuwanie odbywało się w dni robocze, nie zniechęciło nas to wcale do pełnego uczestnictwa w tym, jak co roku, pełnym przeżyć duchowych święcie, jakim jest nasze coroczne spotkanie Edmundowych dzieci na Jasnej Górze. I tych konsekrowanych i tych świeckich. Bóg zapłać.

 

Andrzej Stanik - Wesoła