Rekolekcje w Leśnicy
Rekolekcje w Leśnicy

Rekolekcje Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, które odbyły się w Leśnicy w  dniach od 14 do 16 czerwca 2019 r., były ciekawym i głębokim przeżyciem dla wszystkich uczestników.

 

 


Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie, przez Siostry Służebniczki NMP, w Domu Prowincjalnym przy ul Klasztornej 2. W rekolekcjach uczestniczyły wspólnoty z Bujakowa, Rogowa, Bytomia, Mysłowic-Brzezinki, Wrocławia, Ozimka, Jemielnicy, Tarnowa Opolskiego i Zdzieszowic.

 

 

W trakcie naszych ćwiczeń duchowych wysłuchaliśmy trzech  konferencji, wygłoszonych przez  ks. Dariusza Kułana, dotyczących następujących treści:
I. Chrystus żyje i chce, abyśmy w Nim żyli.
II. Opieka Maryi  – silnej kobiety.
III. Trzy najważniejsze  prawdy:
               1) Bóg jest miłością
               2) Bóg Cię kocha
               3) Bóg żyje, napełnia nas łaską, leczy, umacnia.

 

 

 

Istotę tych konferencji stanowiło przesłanie,  aby być zawsze młodym duchem i dążyć do świętości. Zostaliśmy też wezwani, aby być czujnymi wobec działania złego ducha, umieć odróżnić dobro od zła, a także walczyć z grzechem i mentalnością tego świata. Każdego dnia spotykaliśmy się na modlitwach, różańcu, Koronce do Miłosierdzia Bożego oraz nabożeństwie czerwcowym. Wieczorem siostry starały się nam umilać czas graniem na gitarze, wspólnym śpiewem i wesołymi zabawami. Trzeciego dnia, po wspaniałym posiłku, smacznej kawie i ciastku oraz miłym pożegnaniu z ks. Dariuszem i siostrami: Natalią, Faustyną i Reginaldą,  wróciliśmy  do swoich domów.

 

 

 

Radośni i napełnieni Duchem Świętym już planujemy następny wyjazd na REKOLEKCJE.


                                
Krystyna, Urszula i Eugenia z Bujakowa