Roczny Plan 2021
Roczny Plan 2021

„Wielka Tajemnica wiary”
„ Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”(J6,32).

 

 

 

Do Przewodniczących i Sióstr Asystentek
Stowarzyszenia – „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”.

 

Drodzy Bracia i Siostry w Rodzinie Bł. Edmunda

 


Z łaski Bożej rozpoczęliśmy nowy rok 2021.W tym roku pragniemy kontynuować nasze rozważania katechetyczne w łączności z całym Kościołem w Polsce pod hasłem: „ EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”. Podejmujemy cykl katechez w aspekcie maryjnym, podanym w podtytule: „ W SZKOLE MARYI, NIEWIASTY EUCHARYSTII”. Chcemy nadal zgłębiać Tajemnicę Eucharystii, która jednoczy nas z Bogiem, naśladując przykład naszego bł. patrona Edmunda Bojanowskiego, który był wiernym czcicielem Eucharystii. Eucharystia była dla niego spotkaniem, centralnym wydarzeniem dnia, cudem. Dziś bł. Edmund może nas zachęcać do wdzięczności za dar Eucharystii. Trzeba nam uczyć się od bł. Edmunda miłości i wierności względem Eucharystii.


W tym roku będzie nam dane przeżywać 150. rocznicę śmierci Założyciela naszego Zgromadzenia i Patrona Stowarzyszenia bł. Edmunda Bojanowskiego. W całym Kościele przeżywamy rozpoczęty przez Ojca Świętego „Rok Świętego Józefa” z okazji 150. Rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. Oczekujemy także uroczystego dnia beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia – Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przeżyjmy ten czas łaski jak najowocniej dla pogłębienia życia duchowego. Pomimo trudnego dla nas wszystkich czasu niekończącej się pandemii, podejmujemy pewne inicjatywy z nadzieją na ich realizację.

 

 

I. CZUWANIE NOCNE NA JASNEJ GÓRZE


Odbędzie się z soboty / niedzielę, tj. z 13/14 marca 2021 r.

Rozpoczęcie Apelem Jasnogórskim – godzina 21.00

Na szczególną uwagę zasługuje nasze nocne, modlitewne czuwanie na Jasnej Górze. Tam u stóp Matki Bożej Królowej Polski i naszej Matki pragniemy wypraszać łaskę rychłej kanonizacji dla bł. Edmunda, prosić o nowe, gorliwe powołania dla Zgromadzenia, o rozwój duchowy i liczebny Stowarzyszenia, o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie oraz w naszych prywatnych intencjach, w intencjach naszych rodzin.
Ze względu na istniejące obostrzenia w późniejszym czasie podam możliwości uczestniczenia w czuwaniu oraz program.

 

II. ZJAZD FORMACYJNY SIÓSTR ASYSTENTEK

 

Odbędzie się w dniach 22-24 października 2021 r.w Częstochowie.
Rozpoczęcie-w piątek o godz.18,00 – zakończenie w niedzielę obiadem. Obecność obowiązkowa.

 


III. ZJAZD FORMACYJNY PRZEWODNICZĄCYCH WSPÓLNOTOdbędzie się w dniach 08-10 października 2021 r.w Woźnikach.
Rozpoczęcie-w piątek o godz. 18,00 - zakończenie w niedzielę obiadem. Obecność obowiązkowa.


IV. UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA NOWYCH CZŁONKÓW


05 czerwca 2021 r.- w Warszawie
13 czerwca 2021 r.- w Panewnikach
19 czerwca 2021 r.- w Leśnicy

Uroczystość przyjęcia odbędzie się w domach prowincjalnych Zgromadzenia i poprzedzona będzie dniem skupienia dla kandydatów. Ufamy, że i w tym roku uda się nam to zrealizować, aby przyjąć nowe i liczne osoby, pełne zapału i gotowości do coraz większego umiłowania Boga i bliźniego, podejmą decyzję przyłączenia się do Stowarzyszenia poprzez przyjęcie członkostwa. Nowe przyjęcia są także świadectwem rozwoju oraz aktualności tegoż dzieła i radością dla Zgromadzenia i Kościoła. Deklaracje nowych przyjęć proszę przysłać do. 15.05 br do sióstr asystentek swojego regionu.

 

 

V. REKOLEKCJE

 

W bieżącym roku przewidziane są następujące terminy:
• Panewniki - 24 – 27.05. 2021 r.Ks. Leszek Woźnica Cor
• Leśnica - 16 - 19.06. 2021 r.Ks. Leszek Woźnica Cor
• Częstochowa - 16 – 18.07. 2021 r.Ks. Leszek Woźnica Cor
• Kokoszyce - 16 – 19.08. 2021 r.Ks. prałat Tomasz Rusiecki
• Istebna - listopad -- 2021 r.Ks. kan. Tadeusz Pietrzyk
• Książnice W. - grudzień – 2021 r.Ks. prałat Tomasz Rusiecki
• Kodeń - termin w późniejszym czasie - O. Marcin Szwarc OMICodzienne zmaganie się z wielorakimi trudnościami wymaga od nas gorliwości w życiu duchowym. Sprzyja temu praktyka ćwiczeń rekolekcyjnych, które zwykle prowadzą do nawrócenia serca i wzmocnienia duchowego. Bracia i Siostry, już dziś zachęcam Was czynić wszystko, by podarować sobie taki czas dla ducha i skorzystać z łaski rekolekcji świętych.

Zgłoszenia do Leśnicy, Panewnik, Częstochowy i Kokoszyc proszę kierować na adres:

e-mail mgrodzienska@interia.pl lub kom. 502 471 823
Zgłoszenia do Kodnia przyjmuje siostra asystentka – s. M. Faustyna Bisewska
e-mail faustyna197@interia.pl lub kom. 796 197 186

 

VI. WSPÓLNA MODLITWA


Modlitwa podejmowana wspólnie w Stowarzyszeniu służy nie tylko wzajemnemu zbudowaniu i pogłębieniu wiary indywidualnej, ale i wzmacnia jedność. Z pewnością nie trzeba nikogo przekonywać o jej wartości i potrzebie. Ze względu na narastające prośby o modlitwę w różnych potrzebach chciejmy podjąć wspólnie modlitwę Nowenną do bł. Edmunda. Proponuję, aby rozpoczynać Nowennę od dnia 1 każdego miesiąca do 9 w następujących intencjach:
• w lutym - w intencji Stowarzyszenia
• w marcu - w intencji Zgromadzenia
• w kwietniu - w intencji o zaprzestanie epidemii koronawirusa
• w maju - o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
• w czerwcu - za nasze rodziny, o wiarę i miłość.
W czasie wakacyjnym modlimy się dowolnie.
Pragnę przypomnieć także, że w III piątek każdego miesiąca Koronkę do Miłosierdzia Bożego ofiarujemy w intencji chorych.

 

 

VII. PIELGRZYMKA Z OKAZJI 150. ROCZNICY ŚMIERCI BŁ. E. BOJANOWSKIEGO

 


Proponuję, abyśmy wzięli udział w federacyjnym pielgrzymowaniu na Świętą Górę. W sobotę, dnia 18 września br o godz. 11,00 będzie tam odprawiona uroczysta Eucharystia, upamiętniająca 150. rocznicę śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego. Przy tej okazji, jeśli byłoby to możliwe, można by odwiedzić miejsca związane z bł. Edmundem.
O szczegółach wyjazdu poinformuję w późniejszym czasie.

 

VIII. PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE


Planujemy także zrealizować wyjazd do Medjugorie w terminie 26.09.- 02.10.br
Szczegółowe informacje podam w późniejszym terminie.

 

„Niech błogosławieństwo Boże będzie z Wami, a łaska Jego święta niech Wam dopomaga”.


Bł. Edmund Bojanowski

 

 

Zjednoczona w modlitwie serdecznie pozdrawiam
s. M. Patrycja Grodzieńska
/ generalna asystentka Stowarzyszenia/

 

Woźniki, dnia 15 stycznia 2021 r.