Rok Modlitwy
Rok Modlitwy

W ramach przygotowań do Roku Jubileuszowego 2025, papież Franciszek zamierza ogłosić „Rok Modlitwy” podczas Mszy św. w Niedzieli Słowa Bożego – 21 stycznia.

 

Będzie on służył ponownemu odkryciu centralnego miejsca modlitwy w diecezjach na całym świecie, ogłosiła watykańska Dykasteria ds. Ewangelizacji. Papież zasugerował już Rok Modlitwy 2024 przed Rokiem Świętym 2025 dwa lata temu w liście do Dykasterii, której powierzono jego przygotowanie: modlitwa jest „główną drogą do świętości” i pozwala każdemu człowiekowi „wyrazić Bogu to, co jest ukryte w głębi jego serca”, napisano. Papież wyraził również swoją intencję, aby ten rok pomógł wszystkim chrześcijanom uczynić Modlitwę Pańską ich „programem życia”.

 

W odniesieniu do Niedzieli Słowa Bożego lub Niedzieli Biblijnej, w aktualnym przesłaniu stwierdzono, że papież wręczy obecnym egzemplarz Ewangelii św. Marka pod koniec Mszy św., aby przypomnieć im o „odpowiedzialności wiernych za znajomość Pisma Świętego”. Watykańskie media będą transmitować papieską mszę św. o godz. 9:30.


Podczas Mszy św. Franciszek uroczyście mianuje jedenaścioro kobiet i mężczyzn z różnych krajów lektorami i katechistami. W tym roku pochodzą oni z Niemiec, Brazylii, Boliwii, Korei, Czadu i Antyli. Papież wysłał już (stałych) lektorów i katechistów na Niedzielę Biblijną w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Kościelna posługa katechistów, którzy głoszą Słowo Boże jako osoby świeckie, została na nowo utworzona przez papieża w maju 2021 roku. W tym samym roku zadekretował, że kobiety mogą również otrzymać stałą nominację na lektorów, która wcześniej była zarezerwowana dla świeckich mężczyzn. Franciszek wprowadził Niedzielę Słowa Bożego lub Niedzielę Biblijną – do kalendarza kościelnego w 2019 roku.

 

 

Za: ekai.pl