Rok Modlitwy
Rok Modlitwy

Ojciec Święty zachęcił do zintensyfikowania modlitwy, aby dobrze przygotować się do zbliżającego się Jubileuszu 2025. W tym celu Franciszek ogłosił Rok Modlitwy. Na zakończenie południowego spotkania z wiernymi Papież przypomniał o dzieciach, które są bezbronnymi ofiarami toczących się wojen. Wezwał do modlitwy o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej.

 


Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał, że najbliższe miesiące doprowadzą nas do otwarcia Drzwi Świętych, co zainauguruje w całym Kościele Jubileusz. „Proszę was o wzmożoną modlitwę, abyśmy przygotowali się do dobrego przeżycia tego wydarzenia łaski i doświadczenia mocy Bożej nadziei” – mówił Papież ogłaszając dziś rozpoczęcie Roku Modlitwy. Jak wskazał będzie on poświęcony ponownemu odkryciu wielkiej wartości i absolutnej potrzeby modlitwy w życiu osobistym, w życiu Kościoła i modlitwy w świecie.

 

„W tych dniach módlmy się szczególnie o jedność chrześcijan i niestrudzenie błagajmy Pana o pokój na Ukrainie, w Izraelu i Palestynie oraz w wielu innych częściach świata: to zawsze najsłabsi cierpią z powodu braku pokoju. Myślę o najmłodszych, o wielu rannych i zabitych dzieciach, o tych pozbawionych miłości, marzeń i przyszłości. Poczujmy się odpowiedzialni za modlitwę i budowanie dla nich pokoju – mówił Franciszek. - Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o porwaniu na Haiti grupy osób, w tym sześciu sióstr zakonnych. Gorąco wzywam do ich uwolnienia, modlę się o harmonię społeczną w tym kraju i zachęcam wszystkich do położenia kresu przemocy, która tej umiłowanej ludności sprawia tak wiele cierpienia.“

 

Za>>>