Różaniec - tajemnice światła
Różaniec - tajemnice światła

1.Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
    
„To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie.”
Na naszym chrzcie świętym Jezus wypowiedział słowa: Jesteś umiłowanym dzieckiem moim. Zostaliśmy ochrzczeni i zapalił się w nas mały płomień, który będzie się stawał coraz mocniejszy wtedy, gdy nasza wiara będzie się wzmacniać, wzrastać. To od nas zależy, jakim będziemy płomieniem i jak będziemy wzrastać w światłości Chrystusa.


2.Cud w Kanie Galilejskiej„Zróbcie wszystko, co Jezus wam powie”
Wielu nie ma odwagi, by modlić się w ten sposób: „ Czyń ze mną, co chcesz. Cokolwiek ze mną zrobisz, dziękuję Ci Jezu. Jestem gotów na wszystko, wszystko przyjmuję. Tylko niech Twoja wola we mnie się stanie i we wszystkim, coś stworzył.” A czy my potrafimy się tak modlić?3.Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawróceniaJezus mówi; „Bliskie jest królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.”
Bóg stwarza nie po to, aby coś zyskać, lecz po to by coś dać, po to tylko by dzielić się sobą. Jezus nas wzywa do nawrócenia. Wie, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale Jego miłosierdzie jest większe niż nasza słabość.4.Przemienienie na Górze TaborPan Jezus ujawnia uczniom prawdę o sobie. Uczniowie byli przestraszeni, ale to wydarzenie umocniło ich wiarę. My też powinniśmy wychodzić na „górę” na  spotkanie z Panem, ale też powinniśmy z niej schodzić, aby pomóc, służyć bliźnim z miłością którą On nam okazuje i nas jej uczy. Bóg jest miłością miejcie odwagę żyć dla miłości.  


5.Ustanowienie EucharystiiEucharystia to cud. Spotkanie Boga z człowiekiem. Pan Jezus codziennie do nas przychodzi pod postacią chleba, a także w drugim człowieku. Pan Jezus codziennie do nas mówi: „ Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście”. Więc nie bójmy się do Niego przychodzić.
Dziękujmy Jezusowi za dar Eucharystii i Jego obecność w każdym z nas.

 

s. now. Agnieszka Rosołowska