Różaniec misyjny dla dzieci
Różaniec misyjny dla dzieci

Trwając w tygodniu misyjnym przynosimy w naszej modlitwie różańcowej mieszkańców wszystkich kontynentów. Chcemy wyrazić wdzięczność za dar wiary. Jednocześnie bardziej świadomie oddajemy przez ręce Maryi troski świata. Polecamy wszystkich prześladowanych, którzy nie mogą swobodnie oddawać czci Bogu, a nawet oddaję za Niego życie. Polecamy wszystkie narody skłócone i te w których Bóg jest odrzucany. Prosimy, aby na każdym kontynencie Chrystus mógł być jeszcze bardziej poznawany i kochany.


Tajemnica 1 – Zmartwychwstanie Pana Jezusa


Ty jesteś Panie Jezu Zmartwychwstaniem i życiem! Nie pozwalasz, abyśmy trwali w śmierci, ale wzywasz nas do pełni życia z Tobą.
Przynosimy dziś kwiat symbolizujący Europę. Prosimy, aby na starym kontynencie na nowo rozkwitła wiara. Daj Panie nowe życie i nowego Ducha wszystkim europejczykom, spraw by odrzucili chwilowe przyjemności i na nowo wybrali Ciebie, Dawce Życia wiecznego!Tajemnica 2 – Wniebowstąpienie Pana Jezusa


Poszedłeś Panie do Ojca przygotować nam miejsce, abyśmy pamiętali, że tu na ziemi jesteśmy tylko przechodniami. Nasz prawdziwy dom jest w Niebie i do Niego podążamy. Pomóż nam Panie wznosić nasze serca i oczy ku temu co od Ojca pochodzi.
Przynosimy dziś pustą miskę symbolizującą Afrykę. Prosimy Cię Panie, abyś wypełnił pragnienia mieszkańców tego kontynentu. Obdarz kraje Afryki upragnionym pokojem. Daj pożywienie i schronienie wszystkim potrzebującym i spraw, aby wszyscy ludzie na tej ziemi mogli Cię poznać i w Tobie odnaleźć swój dom, pokój i szczęście.


Tajemnica 3 – Zesłanie Ducha Świętego


Nie chcesz Panie, abyśmy na ziemi byli sierotami. Zawsze dajesz nam Twojego Ducha – Ducha Świętego, który nas poucza i do Ciebie prowadzi.
Przynosimy przed Twój ołtarz kolorowe pióra. Symbolizują one różnorodność mieszkańców obu Ameryk. Spraw Panie, aby amerykanie potrafili otwierać się na siebie. Niech Twój Święty Duch uczyni ich serca wolnymi, gotowymi przejść ponad podziałami.


Tajemnica 4 – Wniebowzięcie Matki Bożej


Panie Jezu, Ty za piękne życie wziąłeś Maryję z ciałem i duszą do nieba. Pomóż i nam dbać o czystość naszych serc i zawsze za przykładem Matki Bożej mówić Tobie „tak”.
Przynosimy Ci Panie Jezu ziarno, jest ono symbolem krajów Azji, gdzie Twoje Słowo znalazło żyzną ziemię do wzrostu. Prosimy Cię, aby na tym kontynencie wiara mogła być wyznawana i głoszona przez wszystkich i dla wszystkich spragnionych Bożego Słowa.Tajemnica 5 – Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi


Maryja jest Królową, ale jej królowanie to nie władza i zaszczyty, ale służba i wypełnianie woli Bożej. Prosimy Cię Panie, abyśmy za przykładem Maryi potrafili oddawać swoje życie naszym braciom i siostrom.
Przynosimy dziś świecę, symbolizującą Australię i Oceanię. Prosimy Panie, abyś rozjaśnił swoim światłem serca zamieszkujących tam ludzi, aby mogli oni poznawać Ciebie i Twoją naukę.

 

s.M. Natalia Sobala