Różne informacje
Różne informacje

Nadrzędną wartością działalności Zakładu

jest zapewnienie pacjentom pełnej

i profesjonalnej opieki,

spełniającej ich potrzeby i oczekiwania

w sposób gwarantujący satysfakcję

oraz stałe doskonalenie form i zakresu tej opieki.