Rozpoznać Boga
Rozpoznać Boga

II Niedziela zwykła

Eucharystia uczy nas miłości i jednoczy nas z Bogiem i ludźmi. Rozpoznawajmy więc Boga w Eucharystii. Tam się z Nim spotykajmy, adorujmy i stawajmy się świadkami Jego miłości.

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 1, 29 - 34


Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Zobaczył, ujrzał… - słowa te powtarzają się w dzisiejszej Ewangelii. Jan zobaczył Jezusa, ujrzał Ducha zstępującego na Niego. Jan zobaczyły Boga. Rozpoznał Go w Jezusie i w postaci niby gołębica (por. Łk 3, 21-22). Zobaczyć Boga, rozpoznać Go w swojej codzienności. Jezus przechodzi także przez moje życie. Przechodzi i chce być rozpoznany, chce spotkania. Jednak, aby Go rozpoznać trzeba dobrze wyostrzyć wzrok. Musi być on wyczulony na sprawy duchowe, na sprawy Boże. Chodzi o prawdziwe spotkanie żywym Bogiem. Tylko po takim spotkaniu mogę być świadkiem Jezusa. Pamiętajmy o tym, że żywego Boga spotykamy w sakramentach, szczególnie w Eucharystii. Niech nasze uczestnictwo w niej nie będzie tylko z przyzwyczajenia, z tradycji. Spróbujmy zgłębiać tajemnicę Eucharystii i czynnie włączać się w jej przeżywanie. Eucharystia uczy nas miłości i jednoczy nas z Bogiem i ludźmi. Rozpoznawajmy więc Boga w Eucharystii. Tam się z Nim spotykajmy, adorujmy i stawajmy się świadkami Jego miłości. Pytajmy dziś siebie:
- Czy dostrzegam Jezusa przechodzącego przez moją codzienność?
- Jak przeżywam sakramenty?
- Na ile Eucharystia jest dla mnie źródłem siły i miłości?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Racz pozostać ze mną, Jezu, ponieważ ta noc życia jest tak bardzo pełna niebezpieczeństw i ja tak bardzo potrzebuję Ciebie. Racz udzielić mi tej łaski, abym, jak Twoi uczniowie - mógł Cię poznać "przy łamaniu chleba". Racz sprawić, by to zjednoczenie eucharystyczne mogło być światłem, które rozproszy ciemności, siłą podtrzymującą mnie i uświęcającą moją duszę. Racz pozostać ze mną, Panie, bym, gdy śmierć nadejdzie jeśli nie będę mógł być z Tobą rzeczywiście zjednoczony w Komunii świętej pragnął wówczas pozostawać w zjednoczeniu z Tobą przynajmniej przez łaskę i miłość. Racz pozostać ze mną Jezu! Nie proszę Cię o Boskie pocieszenie, ponieważ nie zasługuję na nie, ale żebrzę Ciebie całą moją mocą o dar Twej najświętszej obecności. Racz pozostawać ze mną, Panie - Ciebie jedynie błagam o miłość, o łaskę, o silną wolę, o serce, o ducha, abym Cię kochał. Ciebie nad wszystko kocham! Dozwól mi błagać Cię nie o jakąś nagrodę, lecz jedynie o wzrost tej miłości, aby była prawdziwa i mocna w codziennym moim życiu. Nie proszę Cię o nic więcej, tylko o to, abym Cię kochał na ziemi całym sercem i trwał z Tobą w najdoskonalszej miłości przez całą wieczność! (św. o. Pio)

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Poczytaj coś o Eucharystii, by jeszcze głębiej zrozumieć jej sens.

 

s.M. Damiana Szmidt