Rozważania różańcowe - tydzień czwarty
Rozważania różańcowe - tydzień czwarty

Modlitwa za misjonarzy: Panie, wielu wezwałeś, by poszli Twoim śladem. Wielki to zaszczyt, ale i olbrzymi obowiązek, brzemię, które trzeba donieść do końca. Panie, obdarz misjonarzy Swą łaską, by potrafili sprostać powierzonym im zadaniom. Napełnij ich serca taką miłością, by zawsze byli skorzy do podejmowania inicjatyw, stali w wykonywaniu pracy i wytrwali w trudnościach, by cierpliwie znosili samotność, zmęczenie i poczucie bezowocnej pracy.

 

 

 

Przez ręce Maryi powierzamy Bogu intencje misyjne całego Kościoła. Wołamy do Niego z różnych stron świata.

Mówimy do Niego różnymi językami, a Bóg... rozumie.

 

Bóg jest Miłością!

MIŁOŚĆ ZAWSZE I WSZYSTKICH ROZUMIE!

 

Na naszej stronie znajdują się nagrania modlitwy różańcowej

w różnych językach Afryki

- w językach, którymi modlą się nasze Siostry Służebniczki w Kamerunie.

 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy!>>>

 


Tajemnice radosne

 


I. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Maryjo, gdy Anioł obwieścił Ci nowinę, że poczniesz i porodzisz Syna, Twoje serce ogarnęła wielka radość. Lecz w sercu Twoim była też niepewność. Uproś wszystkim matkom, które lękają się o poczęte życie swoich dzieci - w krajach, gdzie panuje wojna i nienawiść – poczucie pokoju i bezpieczeństwa. Wlewaj, prosimy, w ich serca nadzieję i radość życia.

 

II. Nawiedzenie św. Elżbiety

Najświętsza Panno, Ty, która z radości poczęcia Pana poszłaś z pośpiechem w góry, by odwiedzić swoją krewną i podzielić się z nią Twoją radością. Postaw na drodze życia dzieci zagrożonych biedą, przemocą, wojną, takie osoby, z którymi będą mogły dzielić codzienne troski, niepokoje i trudności. Osoby, które pomogą im odnaleźć nadzieję i dadzą szansę na lepsze jutro.

 

III. Narodzenie Pana Jezusa

Matko Syna Bożego, Ty która urodziłaś swoje Dziecię z największa miłością. Nie pozwól, by ciągłe wojny odbierały dzieciom prawo do godnego życia. Niech każde dziecko, szczególnie to żyjące na ulicy, będzie dla wszystkich darem–skarbem. A przecież i Pan Jezus urodził się w trudnym warunkach – w stajence, na sianie… Niech nasze serca staną się takim „siankiem” dla tych dzieci, byśmy potrafili je, my żyjący w bezpiecznym świecie, „otulać” naszą modlitwą.

 

IV. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej

Matko Boża, gdy Jezus został ofiarowany w świątyni, Symeon już wiedział, że Twoją duszę przeszyje miecz boleści. Dzisiaj dzieci ulicy cierpią, a serca ich matek czują wielki smutek, ponieważ nieraz zupełnie nie są w stanie im pomóc. Ofiarowujemy Ci dzisiaj wszystkie matki dzieci, które żyją na ulicy. Niechaj one, mimo oddzielenia od swych pociech, w swoich sercach otaczają je nieustannie prawdziwie matczyną miłością.

 


V. Znalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni

Najświętsza Panno, Ty doświadczyłaś bólu rozłąki ze Swoim Synem, gdy nie mogłaś Go odnaleźć w drodze z Jerozolimy. Ty najlepiej wiesz, co oznacza szukanie kogoś bliskiego. Prosimy Cię, miej w swojej opiece te dzieci, które wojna zmusiła do rozstania z najbliższymi, a niejednokrotnie spowodowała ich utratę. Bądź im Matką i prowadź ich przez życie. Ucz ich, że przede wszystkim powinni trwać w tym, co należy do ich Ojca.

 

Tajemnice Światła

 


I. Chrzest Jezusa w Jordanie

Ty wiesz, Maryjo, że bezinteresowna miłość jest skarbem. Miłości tej nauczył nas sam Bóg i tylko w Nim ma ona swoje źródło. Spraw, proszę, by nie brakowało wolontariuszy gotowych ofiarować swój czas innym. Niech ich pomoc wypływająca z miłości pochodzącej od samego Boga, dotrze do wszystkich potrzebujących osób na świecie.

 II. Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

Najświętsza Maryjo, patronko ludzi oddanych misjom, dziękujemy Ci za ludzi gotowych do głoszenia Ewangelii na świecie. Przemawiają do nas czyny, spraw zatem, aby misjonarze i wolontariusze poprzez swoją codzienną pracę przybliżali ludziom Chrystusa.

 

III. Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

Misjonarze i wolontariusze idą dziś bezpośrednio śladami apostołów posłanych przez Jezusa na cały świat, by głosić Ewangelię. Matko Misji Świętych, spraw, proszę, aby każde działanie misjonarzy oraz świeckich wolontariuszy było czynione na chwałę Bożą

 

IV. Przemienienie na górze Tabor

Maryjo, Matko nawróconych, przemieniaj, proszę, każdego dnia nasze serca, abyśmy mogli lepiej służyć ludziom w potrzebie. Każdy z nas jest przecież misjonarzem i dlatego powinniśmy codziennie podejmować trud głoszenia Ewangelii.

 

 

V. Ustanowienie Eucharystii

Ty wiesz, Najświętsza Panno, jak ważne jest to, jakich ludzi spotykamy na drodze naszego życia. Kieruj, proszę, ludzi spragnionych wiary, ubogich i cierpiących, do misjonarzy oraz wolontariuszy świeckich. Niech te spotkania owocują przemianą serc oraz autentycznym nawróceniem. A to wszystko niech się dzieje na chwałę Bożą.

 

Tajemnice Bolesne

 


I. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Najświętsza Matko, Twój Syn, klęcząc w Ogrójcu, w ciszy ogrodu Getsemani, pokornie wołał o wypełnienie się woli Swego Ojca w niebie. Dziś szczególnie klęczymy wraz z Nim i razem z mieszkańcami krajów objętych suszą, kierując wzrok ku niebu, zanosimy pokorne błaganie: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Usłysz nasz głos o Panie, wejdź do naszych serc i nie daj nam już łaknąć, lecz pozwól zawsze pić ze źródła Wody Życia.


 II. Biczowanie Pana Jezusa

Matko Nasza, Twój Syn, zgadzając się na krzyżową mękę, został okrutnie biczowany. Ból ten „przeszedł do szpiku kości i ogarnął wszystkie wnętrzności”. Spójrz Matko Miłosierdzia na ból ludzi, którym brakuje na co dzień wody. Zaspokój ich pragnienie. Z każdym uderzeniem bicza czuję Twą boleść i serce żałość ogromna przejmuje. Ty jeden wiesz, co czuje ludzkie serce spragnione Ciebie.


III. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Maryjo, Królowo Męczenników, zamiast korony ze złota Pan Jezus został skazany na włożenie korony z ostrych cierni, które raniły tak głęboko Jego Najświętszą Głowę. O Matko, ulecz suszę naszych serc, niech obmyte Najdroższą Krwią Twojego Syna, odrodzą się do życia w Jego Królestwie. Gdy nasze ciała niszczy kataklizm suszy, niech sobie przypomnę, co czuła Twa dusza, gdy na głowę wkładano Ci splecione ciernie i takim Cię wieńcem ukoronowano.


IV. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa

Matko Bolesna, obecna na Drodze Krzyżowej Twojego Syna. Ty widziałaś każdy Jego upadek. Wejrzyj łaskawym wzrokiem na nasze codzienne upadki. I nie patrz na nasze grzechy, lecz na naszą wiarę. My mocno wierzymy, że dzięki Twojemu wstawiennictwu otrzymamy od Pana to, o co prosimy. Weronika na drodze krzyża pokornie czekała z wilgotną białą chustą pośród tłumu, stała by ochłodzić twarz Twoją, zaspokoić pragnienie i zdobyła coś więcej – cierpiące spojrzenie…


V. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Matko Boleści, stojąca pod krzyżem. Ty która wytrwałaś przy Nim do końca. To właśnie pod krzyżem stałaś się naszą Matką – Matką każdego człowieka. Spójrz łaskawym wzrokiem na cierpienie ludzi dotkniętych klęską suszy i uproś u Syna swego łaskę, by nikt na świecie nie umierał już z pragnienia. Panie Jezu, Ty konałeś na krzyżu z pragnienia, piłeś żółć i ocet – dla naszego zbawienia, a nam grzesznym ludziom, byśmy nie żyli złudnymi pragnieniami, wylałeś Krew i Wodę – strumienie Miłosierdzia.

 

Tajemnice chwalebne

 


I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Najświętsza Pani, tak wiele dzieci znajduje się dziś w takiej sytuacji jak Semoni. Pozwól im wszystkim spotkać na swojej drodze ludzi, którzy mądrze pokierują ich życiem. Ludzi, którzy dadzą im wsparcie i cenne rady. Maryjo, Matko ubogich, otwórz nam oczy na ubóstwo i cierpienie naszych bliźnich.

 

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Matko ufających Tobie, wlej w serca ubogich dzieci nadzieję. Daj im możliwość nauki, żeby dzięki swoim zdolnościom nieustannie dążyły do Prawdy, zbliżając się do Twego Syna i poznając tajemnicę Bożej Miłości. Niech odnajdą drogi wyjścia z trudnych sytuacji , jakich wciąż doświadczają w swoim życiu.

 

III. Zesłanie Ducha Święteg

Czy jest coś piękniejszego od twarzy uśmiechniętego, szczęśliwego dziecka? Najświętsza Panienko, spraw, proszę, by wszystkie dzieci na świecie były szczęśliwe i miały jak najwięcej powodów do uśmiechu. Niech ich radość nie będzie tylko wynikiem posiadania rzeczy materialnych, lecz przede wszystkim owocem miłości samego Boga.


IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Matko Nieustającej Pomocy, ilu z nas nie docenia tego, co ma? Ile dzieci nie ma pojęcia o tym, że ich rówieśnicy w innych częściach świata nie mogą chodzić do szkoły, bo ich rodziców na to zwyczajnie nie stać. Naucz nas cieszyć się z tego, co mamy i dziękować za to naszemu dobremu Bogu.


V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

Matko nadziei na lepszą przyszłość, dziękuję Ci za wszystkie dzieci, które otrzymały szansę i możliwość nauki. Wspieraj je, proszę, w podejmowaniu ważnych w ich życiu decyzji.. Wspomożycielko Wiernych, pokaż, proszę, rodzicom ubogich dzieci, jak wielką szansą na wyjście z biedy jest chodzenie do szkoły. Błogosław wszystkim dzieciom, które podjęły trud zdobywania wiedzy, daj im niezbędną cierpliwość oraz mądrość.

 

Za: swm.pl/rozaniec/