Rzymskie wakacje z Bogiem dla dzieci
Rzymskie wakacje z Bogiem dla dzieci

Dziękujemy Bogu za dar stworzenia

 

W dniach 13-17 czerwca 2022 r.rzymska Parafia św. Pryski zorganizowała tygodniowe wakacje z Bogiem dla dzieci. Zgłosiło się 33 dzieci w wieku 8-13 lat. Od wielu lat jest to pierwsze, tego typu spotkanie, w tej parafii. Głównym odpowiedzialnym był o. proboszcz Paweł, Augustianin, następnie katechetki świeckie, siostry ze Zgromadzenia Caritas oraz s.M. Alodia Witas. Cieszę się, że też mogłam dołączyć do pomocy wśród dzieci.

 

Dzień był wypełniony wieloma zajęciami przygotowanymi dla dzieci: modlitwą, spotkaniem ze Słowem Bożym, różnymi zabawami, odkrywaniem miejsc związanych z obecnością Bożą, ze wspólnotami religijnymi i wieloma innymi atrakcjami. Po wspólnej modlitwie każdego dnia dzieci słuchały kolejno fragmentów ze Starego Testamentu opisujących stworzenie świata i człowieka. Po katechezie dotyczącej dnia stworzenia miały zadanie przedstawić ten motyw poprzez rysunek czy obraz. Można było zachwycić się wyobraźnią dziecka, jak trafnie oddawały miłość Boga do stworzenia i do człowieka.

 

Ewangelicznym momentem każdego dnia było spotkanie z Jezusem uzdrawiającym i rozmawiającym z różnymi osobami, które chciały Go spotkać na jerozolimskich drogach. Dzieci podjęły przygotowanie scen ewangelicznych w teatralnych grupach. Były to sceny z Ewangelii: spotkanie Jezusa z Zacheuszem, uzdrowienie paralityka oraz uzdrowienie sługi Centuriona. Na zakończenie tygodnia zagrały scenki swoim rodzicom, czym wywołali wielką radość i aplauz rodziców i parafian.

 

Oczywiście popołudnia to przede wszystkim były gry i zabawy z balonikami napełnionymi wodą oraz inne zabawy. Przy takich upałach woda była podstawowym narzędziem zabaw. Dużo było zabaw grupowych i te były najbardziej przez dzieci ulubione. Miało się wrażenie, że dzieci po pandemii chciały być ciągle razem i nie chciały się rozstawać.


Atrakcją dla dzieci było pójście do kościoła greko-katolickiego Ojców Bazylianów obrządku wschodniego oraz odwiedzenie klasztoru sióstr Caritas, które zorganizowały w swoim przepięknym ogrodzie katechezę przy Ołtarzu Natury, by zachwycić się wszystkim co stworzył Bóg dla człowieka. Spotkanie dzieci we wschodnim Kościele również było dla nich czymś nowym i niesamowitym.

 

Dzieci odkrywały, że mogą cieszyć się życiem, które jest darem, że każde dziecko jest skarbem i każde ma wartość przed Bogiem i wobec człowieka. W Panu Jezusie widziały, jak bardzo są kochane, bo z miłości uzdrawiał i przebaczał grzechy.

 

Czuliśmy, że dzieci potrzebują dużo uwagi i zachęty, dlatego też docenialiśmy ich trud, zaangażowanie i wysłuchiwaliśmy każdego z nich. Byliśmy pełni podziwu dla różnych talentów dzieci, które były pomysłowe, tworzyły piękne i artystyczne rysunki. Podziwialiśmy też ich wytrwałość w wykonywaniu zadań mimo upału.

 

Tydzień zajęć zakończyliśmy Mszą św. dziękczynną z udziałem rodziców dzieci oraz parafian, którzy przybyli na święto Parafii, które co roku kończy posługi duszpasterskie i rozpoczyna wakacje, by w jesieni zacząć z nowymi siłami. Po Eucharystii dzieci przedstawiły teatry biblijne oraz otrzymały nagrody grupowe i indywidualne. Następnie był czas świętowania uroczystym poczęstunkiem i zabawą przy muzyce. Byliśmy bardzo szczęśliwi i dziękujemy Bogu za ten piękny choć pełen trud czas. Poświęciliśmy swoją energię z miłości do tych dzieci i to było naszą radością.

 

s.M. Benedykta Madjélé