Serce nie oszczędzające siebie, czyli miłość bez granic
Serce nie oszczędzające siebie, czyli miłość bez granic

„…przy Sercu Jezusowym serce człowieka uczy się poznawać, jaki jest prawdziwy i jedyny sens jego życia i jego przeznaczenie: przy Sercu Jezusowym serce człowieka nabiera zdolności miłowania”.
(Jan Paweł II)


Miesiąc czerwiec jest szczególnym czasem adoracji najświętszego Serca Pana Jezusa. Może zastanawiać, dlaczego właśnie ten miesiąc jest obrany, by oddawać cześć Sercu Jezusowemu? Czerwiec, dał genezę kultowi Serca Jezusa z racji najważniejszego objawienia dotyczącego tego kultu, jakie otrzymała 10 dnia tego miesiąca 1675 r., Małgorzata Maria Alacoque (zm. 1690), skromna zakonnica wizytka z klasztoru Paray-le-Monial. Objawienie to, należące do ostatniego z czterech wielkich objawień, jakie otrzymała mistyczka francuska, miało miejsce w piątek po oktawie Bożego Ciała. Ono samo nawoływało też do obwołania święta ku czci Serca Pana Jezusa właśnie w pierwszy piątek czerwca po oktawie Bożego Ciała, by w ten sposób poprzez przyjętą Komunię św. i pobożne praktyki wynagrodzić Bogu za grzechy świata. Jak wynika więc z objawień, czerwiec wydaje się być miesiącem wybranym przez samego Boga.


Pan Jezus, ukazując św. Małgorzacie swe Boskie Serce, powiedział: Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. Zwrócił się też do wizytki z poleceniem: Żądam od ciebie, żeby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był poświęcony na szczególną uroczystość ku uczczeniu mojego Serca przez to, że w tym dniu wierni przystępować będą do Komunii św., że będą składać uroczyste wynagrodzenie przez publiczne wyznawanie win, ażeby naprawiać zniewagi, jakich to Serce doznało podczas wystawienia na ołtarzach.


Stolica Apostolska dopiero po ścisłych i dokładnych badaniach zezwoliła na obchodzenie święta, jak i na cześć wizerunków Jezusowego Serca w formach dzisiaj powszechnie przyjętych. Po raz drugi Kościół pośrednio zatwierdził objawienia, dane św. Małgorzacie Marii Alacoque, kiedy po surowym procesie wyniósł ją do chwały ołtarzy. Jej beatyfikacja odbyła się w roku 1864, a kanonizacja w roku 1920. Pierwszym z papieży, który zatwierdził nabożeństwo do Serca Pana Jezusa, a także święto dla niektórych diecezji i zakonów był Klemens XIII. Uczynił to w roku 1765 - a więc prawie w sto lat po wspomnianych objawieniach. Decydującym jednak w tej sprawie stał się memoriał biskupów polskich wysłany do tegoż papieża w 1765 roku. Papież Pius IX w roku 1856 rozszerzył święto Serca Pana Jezusa na cały Kościół. Leon XIII 31 grudnia 1899 roku oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.


Do istotnych elementów czci Najświętszego Serca Jezusowego należą nabożeństwa czerwcowe zaś zasadniczymi elementami nabożeństwa czerwcowego są: adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Serca Jezusowego. W 1720 roku, gdy w Marsylii wybuchła wielka zaraza, aby wyprosić ratunek dla miasta, odmawiano Litanię do Serca Jezusowego, której autorką była wizytka - siostra Joanna Magdalena Joly. Następnie inna wizytka - siostra Anna Remusat wzbogaciła tę litanię o kilka nowych wezwań. W 1899 r.Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego odmawiania. Do istniejących 27 wezwań dodano 6 dalszych. W ten sposób Litania licząca 33 wezwania upamiętnia każdy rok życia Chrystusa na ziemi. Inne formy czci Najświętszego Serca Jezusowego, to: uroczystość Serca Jezusowego obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała; pierwsze piątki miesiąca czy Godzina święta.


Serce Boże jest symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości Jezusa Chrystusa, która nas pobudza do odwzajemniania się również miłością – pisał Leon XIII w encyklice „Annum sacrum”. Warto zadawać sobie pytanie, jak tę Miłość odwzajemniać i szukać na nie odpowiedzi … bo Serce Jezusa, to wszystko, co mam.

 

s.M. Eligia Garbacz