Sercem przy Bogu
Sercem przy Bogu

XXII Niedziela zwykła

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 7, 1 – 8a. 14 – 15. 21 - 23

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Czystość serca, myśli czynów. Jak ją zachować? Bardzo ważna nauka płynie dla nas z dzisiejszej ewangelii. Do Jezusa przychodzą faryzeusze i uczeni w Piśmie. Jedni z nich doskonale zachowuję przepisy a drudzy doskonale je znają i o nich nauczają. Zauważają, ze Jezus i Jego uczniowie zachowuję się niestosownie, to znaczy nie zachowuj przepisów. Kiedy faryzeusze i uczeni w Piśmie zwracają Jezusowi uwagę, ten wykorzystuje kolejną sytuację, aby przekazać człowiekowi ważna prawdę. To, co czyni nas nieczystymi to nie są zewnętrzne rytuały a raczej ich brak. Nieczystość pochodzi z naszego wnętrza, z naszego serca. To w nim rodzi się całe zło, które nas dotyka. Nieczyste myśli, pragnienia a później wynikające z nich czyny. Grzech czyni nas nieczystymi. Uczeni w Piśmie uczą innych jak postępować, ale sami daleko są od Boga. Cały ich wysiłek jest daremny. To kolejne dla nas nauka. Możemy czynić wiele wspaniałych, dobrych rzeczy, ale sercem być daleko od Pana i to wszystko może zostać zmarnowane. Dlatego tak ważne jest to, aby najpierw zadbać o relację z Panem Bogiem, o silą z Nim więź. A z niej niech wypływają wszystkie nasze dobre czyny. Pytajmy dziś siebie:
- Co jest moją wada główną?
- Dlaczego czasem tak łatwo pozwalam na to, by zanieczyścić swoje wnętrze?
- Czy ja czasem nie mam pokusy, by zwracać uwagę Jezusowi?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Oczyść mnie z moich grzechów, obmyj mnie z brudu mojego. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Staraj się o czyste serce poprzez częste przystępowanie do sakramentu pokuty.

 

s.M. Damiana Szmidt