Serdeczny weekend w Plavnicy
Serdeczny weekend w Plavnicy

Kończący się rok szkolny i rozpoczynający się czas wakacyjny, jak co roku, jest wypełniony wieloma inicjatywami, mającymi na celu pogłębienie wiary i doświadczenie duchowe dzieci i młodzieży. Jedną z takich inicjatyw stał się „weekend z Maryją” w parafii Matki Bożej Bolesnej w Plavnicy.

 

 

Weekend ten można nazwać weekendem „serdecznym”. Dlaczego? Bo to właśnie w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zawiązała się wspólnota rekolekcyjna dla grupy dzieci z tej parafii. Serdeczne więzi i atmosfera dziecięcej ciekawości, radości i prostoty wiary stały się klimatem tego spotkania, które było przeżywane w dni będące świętowaniem i dziękczynieniem za Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.

 

Był to czas odkrywania i pogłębiania w dziecięcych sercach więzi z Jezusem i Maryją, aby uczyć je łączyć z wiarą, nadzieją i miłością wszystkie wydarzenia życia. Przykładem tej więzi życia codzienności z życiem duchowym jest modlitwa różańcowa. Nie zabrakło więc czasu na modlitwę, radość, zabawy, konkursy. Mali rekolektanci okazali się gotowi do wielu wezwań i gotowi do własnej kreatywności, czerpiąc z niewyczerpanych zasobów dziecięcej energii.

 

Niech Serca Jezusa i Maryi będą uwielbione w tym doświadczeniu!

 

Siostry z Plavnicy