Siła i kruchość kobiety
Siła i kruchość kobiety

Nasze życie obraca się w takim świecie, w którym raz doświadczamy naszej siły a raz kruchości. Czasem trzeba ze spokojem przyjrzeć się sobie, swoim słabościom i mocy, temu na co mam wpływ i temu, co jest niezależne ode mnie, gdyż właśnie sytuacje życiowe odsłaniają nam całą prawdę o nas, pokazują nasze pęknięcia, grzeszność ale i mocne strony i siłę, która tkwi w każdej z nas.

 


Czas skupień i spotkań siostrzanych jest zawsze okazją do lepszego poznania siebie a także do budowania głębszych więzi między nami. Taką chwilą zatrzymania i wzajemnego ubogacania się było zorganizowane w dniach od 17-19 czerwca 2022 roku w domu generalnym naszego Zgromadzenia, we Wrocławiu, skupienie o tematyce: „Siła i kruchość kobiety”.

 

W skupieniu uczestniczyło 28 sióstr, posługujących na różnych odcinkach pracy, które przyjechały tak naprawdę z wszystkich stron Polski. W tych dniach, znana wielu siostrom pani Agata Rusak, pomogła nam zatrzymać się i zastanowić nad tym, w czym każda z nas jako kobieta i osoba zakonna jest silna, w czym tkwi nasza moc, a gdzie leży nasza słabość! Co jest naszą kruchością a co dodaje nam skrzydeł do działania. W tych dniach był czas na słuchanie i dzielenie się w grupach, czas na własne przemyślenia i refleksje. Były pytania i czas na odpowiedzi, była okazja do indywidualnych spotkań z prowadzącą, a każdą wolną chwile wykorzystywałyśmy na dzielenie się naszą codziennością i radością z przeżywania swojego powołania.

 

To spotkanie pozwoliło nam wszystkim nabrać dystansu do wielu spraw, pomogło wejść w głąb i znaleźć źródło naszej siły, którym w szczególności jest Bóg. On w swej szczodrobliwości każdej z nas daje wachlarz umiejętności, zdolności i darów zapraszając do współtworzenia DOBRA niezależnie od tego co robimy i na jakie napotykamy trudności. W sobotę po południu, dzięki życzliwości Matki Generalnej, wybrałyśmy się do Ogrodu Japońskiego, by w siostrzanej radości podziwiać piękno stworzonego świata i cieszyć się sobą wzajemnie. Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy domu generalnego, pozwoliła każdej z nas na chwilę refleksji, skupienia i rozmowy z Panem Jezusem, by jeszcze raz, na kolanach przemodlić i przemyśleć rozważane treści.


Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu za podarowany nam czas, za kompetentnych ludzi, stworzoną przestrzeń, w której mogłyśmy się lepiej poznać, a także za wspaniałą siostrzaną atmosferę.

 

Ciesząc się doświadczeniem tych dni pragniemy podziękować Wielebnej Matce Generalnej za zorganizowanie tego skupienia, Siostrze Wikarii Anicie za dobrą organizacje i troskę o każdy nawet najmniejszy szczegół a wszystkim Siostrom w domu generalnym za cichą posługę Marty.

 

S.M. Nikola Grzegorzek i S.M. Marietta Polak

 

 

 

A oto świadectwa niektórych z sióstr:


Uczestniczenie w warsztatach o sile i słabości kobiety, było dla mnie okazją do zatrzymania się, podjęcia refleksji i głębszego poznania siebie. Pani Agata Rusak fachowo i w bardzo dostępny sposób przybliżyła temat i pomagała usystematyzować nasze spostrzeżenia i wnioski podjęte podczas pracy grupowej. Mogłyśmy również poznać się bardziej i zacieśnić więzi siostrzane podczas wolnego czasu, m.in. zwiedzając Ogród Japoński. Miałyśmy również dużo czasu, aby przemodlić usłyszane treści. Bardzo ucieszyłam się, kiedy dowiedziałam się, że nasz pobyt w Domu Generalnym zbiegnie się z adoracją nocną. Była to dla mnie ogromna łaska. Jestem wdzięczna Bogu i Siostrom za ten wspaniały czas.

 

S.M. Celestyna

 

Dziękuję za piękne siostrzane spotkanie, z niektórymi nawet po latach... Dotykałyśmy tego co w nas silne i tego co słabe, tego co zachwyca i dodaje skrzydeł oraz tego co komplikuje i utrudnia nam codzienne życie... Wszystko to poruszane z wielką prostotą i delikatnością jednocześnie z kompetencją oraz dużą dozą humoru. Prace w grupach oraz indywidualne przy muzyczce refleksyjnej były bardzo odkrywcze i ubogacające. To był bardzo dobry czas, warto go czasem poświęcić na inwestowanie w swoje człowieczeństwo, by było piękniejsze, bo przecież łaska buduje na naszej naturze... Życzę kolejnych takich spotkań wszystkim moim Siostrom.


S.M. Scholastyka