Siła ognia
Siła ognia

XX Niedziela Zwykła

"Przyszedłem rzucić ogień na ziemię"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 12, 49 - 53


Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


W Piśmie Świętym ogień często jest symbolem Bożej miłości, która oczyszcza ludzi z niedoskonałości i grzechów. Miłość Boga do człowieka osiąga swój szczyt i najwyższy wyraz w Jezusie. On przyszedł, by życie oddać za braci i bardzo pragnie, by się to jak najszybciej spełniło: „Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie!” Każdy z nas jest przedmiotem Bożej miłości. On nigdy nie przestaje nas kochać. Nawet wtedy, gdy my poprzez grzech oddalamy się od Niego. Jednak miłość domaga się miłości a ta przejawia się w uczynkach, w codziennym przebywaniu z Bogiem i zgadzaniu się z Jego wolą, nawet jeżeli ta będzie inna niż wola naszych bliskich. W takiej sytuacji w domu, w rodzinie może dojść do podziału, do rozłamu, ale trzeba nam pamiętać, że Bóg i Jego wola mają być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Jednak dzisiejsza Ewangelia wydaje się też być zaproszeniem do tego, byśmy i my byli tymi, którzy jak ogień rozpalają innych do miłowania Pana. Nasza miłość powinna być żywą pochodnią, która zapalać będzie innych do życia pełnią miłości. Czasem może wydaje nam się, że nie jesteśmy do tego zdolni, że jesteśmy zbyt słabi. Pamietajmy jednak, że mała iskra może zapalić wielki ogień i czasem Panu Jezusowi wystarczy nasze skromne „tak”, by mógł dokonywac wielkich dzieł.

Pytajmy siebie:
- czy moja miłość zapala innych?
- Co nie pozwla mi tak do końca wypełniać Bożej woli?
- Czy pamiętam, że „moc w słabości się doskonali”?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie, spraw bym zawsze był narzędziem miłości w Twoim ręku. AmenACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Zapalaj iskierki miłości wokół siebie

 

s.M. Damiana Szmidt