Skarb mojego życia!
Skarb mojego życia!

XVII Niedziela Zwykła
Ewangelia (Mt 13, 44-46)
Obraz Królestwa Bożego

 


LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA

 

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją».

 

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM

 

Słowa Ewangelii przeznaczonej na dzień dzisiejszy skłaniają nas do zapytania siebie – co jest moim skarbem i co jest moja drogocenną perłą? Czy potrafiłbym zachować się tak, jak bohater dzisiejszej przypowieści? Oddać wszystko – wszystko za Skarb, dla Skarbu, którym powinien być dla mnie Bóg. Czego nie potrafię jeszcze oddać i z czym jest mi trudno się rozstać? Niech Bóg będzie dla nas najcenniejszy.

 


ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM

 

Z Psalmu 119:


Pan jest moim działem, *
przyrzekłem zachować słowa Twoje.
Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze *
niż tysiące sztuk złota i srebra.
Niech Twoja łaska będzie mi pociechą *
zgodnie z obietnicą daną Twemu słudze.
Niech Twa litość mnie ogarnie, a żyć będę, *
bo Twoje Prawo jest moją rozkoszą.
Przeto więcej miłuję Twoje przykazania *
niż złoto, niż złoto najczystsze.
Dlatego uważam za słuszne wszystkie Twe postanowienia *
i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu.
Twoje napomnienia, Panie, są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza.
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych.

 


ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN

 

W tym tygodniu zwrócę uwagę na to, co lub kto jest dla mnie ważniejszy od Pana Boga.

 

s.M. Dawida Sorokowska