Słowo i moc
Słowo i moc

Lectio – czytaj uważnie! Mk 1, 21-28

 

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.  Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży».  Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.  A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

Meditatio – rozważ przeczytane Słowo!

 

Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Marka jest opisem początku działalności Jezusa. Przychodzi On do synagogi i naucza. Nie jest to jednak zwykła nauka, którą Żydzi słuchali niemalże, na co dzień. Jest to nauka, z której bije niezwykła moc i mądrość. Ta nauka zdumiewała. Dlaczego?  Po pierwsze dlatego, że Słowo Jezusa jest „skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4, 12). A po drugie Jezus naucza, nie jak uczony w Piśmie, ale jak ktoś, kto ma władzę. Zauważmy, że przeczucia słuchaczy za moment okazują się słuszne. Jezus czynem potwierdza moc Słowa, ale i władzę, jaką posiada. Zanim jednak to uczyni inicjatywę przejmuje duch nieczysty, który wykrzykuje prawdę o Jezusie – „jesteś Synem Bożym”. Jezus nie chce takiego objawienia. Rozkazuje: „milcz i wyjdź z niego”. Zły duch z krzykiem wychodzi. Ludzie są zdziwieni: „Co to jest?” – pytają – „Nowa jakaś nauka z mocą”. Przeczuwali moc Jezusa, ale kiedy On potwierdził ją czynem byli zdziwieni jej ogromem. Słowo Boże chce okazywać moc także w naszym życiu. Potrzeba jednak zasłuchania w Słowo i wiary. Sam Jezus mówił, że nie mógł dokonać znaku tam, gdzie brakowało wiary. Zapytajmy dziś siebie:

- jak często sięgam po Słowo Boże?

- jak się w nie wsłuchuję?

- czy z wiarą i ufnością?

- czy pozwalam Bogu dotykać mojego serca?

- czy okazuje posłuszeństwo Bożemu Słowu?

 

Oratio – módl się!

 

Panie Jezu, który z taką mocą nauczałeś ludzi, pozwól mi doświadczyć tej mocy w moim życiu. Ty sam, mocą swego Ducha, otwieraj moje serce na Twoje Słowo i czyń je żyzną glebą, która wyda obfity plon. Maryjo, Matko słuchająca, otwórz moje uszy na głos Twojego Syna. Wyproś mi łaskę głębokiej wiary w moc Jego Słowa. Amen

 

Actio – żyj Słowem!

 

Znajdź każdego dnia chwilę czasu na lekturę Pisma Świętego. Przypomnij sobie, co Słowo Boże dokonało już w twoim życiu i podziękuj za to Panu.

 

s.M. Damiana Szmidt